Alkohol za volantem

Co je řízení pod vlivem alkoholu

Řízení pod vlivem alkoholu (lidově “alkohol za volantem”) je delikt, kdy osoba řídí vozidlo po požití alkoholického nápoje a je jím ovlivněna.

Tento delikt se nikdy neprojednává na místě (neřeší jej policejní hlídka), ale řeší se ve správním řízení nebo je projednáván soudem (pokud jde o trestný čin). Jedná se o závažný přestupek/trestný čin, který často končí zákazem řízení na 6 -12 měsíců.

Alkohol za volantem je zahrnut do těchto přestupků - dle tabulky bodového systému :

A při vysoké naměřené hladině alkoholu se jedná o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky:

Co hrozí za řízení pod vlivem alkoholu

Přestupky a postihy za jízdu s alkoholem můžeme shrnout do následující tabulky.

Přestupek Body Pokuta na místě Pokuta ve spr. řízení Zákaz řízení
Řízení pod vlivem alkoholu (do 0,3 promile) 0 neuděluje se na místě 7 000 - 25 000 6 - 18 měsíců
Řízení pod vlivem alkoholu (0,3-1,0 promile) 6 neuděluje se na místě 7 000 - 25 000 6 - 18 měsíců
Řízení pod vlivem alkoholu (nad 1,0 promile) 6 neuděluje se na místě finanční pokuta, odnětí svobody až na 3 roky 1 - 10 let
Odmítnutí testu na alkohol a návykové látky 6 neuděluje se na místě 25 000 - 75 000 1,5 - 3 roky

Hrozí vám zákaz řízení nebo vybodování za Alkohol za volantem?

Vemte si spolehlivého advokáta a zachraňte si řičák.

Srovnali jsem nejznámější firmy na obranu práv řidičů.

Stejně jako u jiných vážných dopravních přestupků, má trest za řízení pod vlivem alkoholu několik částí.

 • Zákaz řízení - zákaz činnosti (tj. odebrání řidičského oprávnění za řízení pod vlivem alkoholu) na dobu 6-12 měsíců nebo 1-2 roky u trestného činu. Po uplynutí poloviny trestu můžete požádat o prominutí zbytku trestu a získat řidičské oprávnění zpět.
 • Body do bodového systému. Při hladině do 0,3 promile je to (poměrně nesmyslně) za nula bodů. Při vyšších hladinách za 7 bodů. Vysoké bodové hodnocení vám výrazně zvyšuje šanci na vybodování. Zvlášť nepříjemné je vybodovaní za alkohol.
 • Pokuta ve správním řízení je 2500 - 20 000 Kč. Obvykle dostanete nějakou průměrnou hodnotu kolem 10 000 Kč. V trestním řízení to může být až 50 000 Kč.

Po uplynutí trestu zákazu řízení, musí řidič před žádostí o vrácení řidičského průkazu, absolvovat:

 • Vyšetření zdravotní způsobilosti - je nutné pro příhlášení na autoškolu a psychologické vyšetření.
 • Autoškola - pokud má vykonaný trest (zákaz řízení) vyšší než 12 měsíců, řidič je povinen absolvovat zkoušky v autoškole (jízdu + testy), nikoli však cvičné jízdy.
 • Dopravně psychologické vyšetření pokud byl udělen trest zákaz řízení vyšší 6 nebo více měsíců. Jedná se o psychotesty, v ceně zhruba 2500 - 3500 Kč.

Pokud budete řidit motorová vozidla i v zákazu řízení, dopouštíte se trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí

Policejní kontrola a měření hladiny alkoholu

Policejní kontrola spojená s měřením alkoholu v dechu je pro většinu řidičů stresujícím zážitkem. Proto zde rozepíšeme její průběh, ať víte co čekat.

Vyzvat řidiče k měření na alkohol (dle §5 odst. 1, písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., tzv. silniční zákon), může:

 • policista státní policie,
 • příslušník Vojenské policie,
 • strážník obecní policie nebo
 • ošetřující lékař.

Řidič je na základě zřetelné výzvy, povinen se podrobit zkoušce na alkohol (či návykové látky). Policista nemusí mít podezření, že jste pod vlivem alkoholu (mezi lidmi je rozšířen mylný názor, že policista musí mít nějaký důvod pro dechovou zkoušku, ale nemusí).

Před provedením zkoušky vás musí policista poučit o:

 • právních následcích zkoušky,
 • možnosti odmítnou tento způsob měření (tedy vaše právo jít rovnou na krevní zkoušku),
 • právních následcích pokud se odmítnete podrobit orietnační nebo krevní zkoušce (tzv. odmítačka).

Preventivní zkouška detekční trubicí

Preventivni zkouška se provádí pomocí detekční trubice (lidově “trubička”) z dechu nebo slin. Zjistí se, zda jste pozitivní či negativní na alkohol. Test ale nemá žádnou důkazní hodnotu

Důvodem k použití tohoto způsobu je rychlost a cena. V případě negativního výsledku vás hlídka nechá pokračovat v jízdě (obvykle). V případě pozitivního výsledku pokračuje hlídka dále dechovou zkouškou analyzátorem dechu (viz. níže).

Orientační dechová zkouška na alkohol

Orientační dechová zkouška na alkohol se u státní policie zpravidla provádí analyzátorem dechu značky Dräger (lidově označen jako Alkoholtester) a jeho výstup lze použít jako důkaz v dalším řízení (přestupkové řízení nebo soud).

Zkouška (některými policisty nepravdivě označována jako “orientační odborná zkouška”) se provádí dlouhým fouknutím do přístroje a ten ihned ukáže hodnotu alkoholu v krvi v promilích.

Od naměřené hodnoty se vždy odečítá 0,24 promile - dohledněte na to, aby tak policista učinl!

První měření:

 • Pokud je hodnota 0 promile (po odečtení, tedy nula reálně znanemá až 0,24 nadýcháných promile), je výsledek negativní a alkohol není prokázán. Hlídka by vás měla propustit.
 • Pokud je hodnota vyšší než 0 promile (po odečtení) je výsledek pozitivní a alkohol je prokázán. Následuje druhé měření.

Druhé měření se provádí za 5 minut.

 • Pokud je rozdíl hodnot menší než 10%, považuje se druhé měření za finální (je použito jako důkaz do dalšího řízení).
 • Pokud je rozdíl hodnot větší než 10%, čeká se dalších pět minut.

Třetí měření

 • Pokud je rozdíl hodnot menší než 10%, považuje se třetí měření za finální (je použito jako důkaz do dalšího řízení).
 • Pokud je rozdíl opět vyšší než 10%, policisté řidiče vyzvou na vyšetření u lékaře (krevní test).

Krevní test (odborná zkouška na alkohol)

Přestože je dechová zkouška průkazná, má řidič právo požadovat krevní test. V některých situacích je to výhodné pro vaši právní obranu (viz. níže). Počítejte však se zdržením až několika hodin a test si budete hradit na vlastní náklady (cena cca do tisíce korun).

Výsledek testu nemusí být hotov hned a do té doby je na vás pohlíženo jako na osobu pod vlivem alkoholu. Policisté nemají povinnost vás odvézt zpět k autu.

Zakončení kontroly

 • zkouška s negativním výsledkem - policie by vás měla pustit dál bez dalších obstrukcí.

 • zkouška s pozitivním výsledkem - pokud jste předložili řidičský průkaz, tak vám jej odeberou (tzv. předběžné zadržení řidičského průkazu), vystaví Potvrzení o zadržení řidičského průkazu a od této doby nesmíte řidit. Policista vás musí poučit, co to znamená.

  Zadržet lze pouze fyzickým odebráním, tzn. že pokud jej nepředložíte, řidičák vám nechají.

  Policie zprávu o zadržení vašeho průkazu musí do druhého dne odeslat na příslušný obecní úřad. Samozřejmě nesmíte svým autem odjet a musíte u někoho zajistit odvoz.

  Doba od zadržení průkazu se vám už započítává do případné délky uděleného trestu zákazu řízeni.

  Dále odesílá na správní úřad úřední záznam z kontroly, který obsahuje informace o spáchaném přestupku a popis celé situace.

Správní řízení

Řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu do 1 promile se řeší obecní úřad formou Příkazu nebo ve správním řízení (policisté neřeší na místě, ale mohou vám na místě zabavit řidičský průkaz). Obvykle vám přijdou dva dokumenty.

1. Oznámení o zadržení řidičského průkazu

Oznámení o zahájení správního řízení o zadržení řidičského průkazu - pokud vám byl zadržen řidičský průkaz při policejní kontrole, přijde poštou Oznámení, dle zákona do 5 dnů. Reálně je to později (nicméně nelze se na to odvolávat jako pochybení úřadu). V dokumentu je uvedeno, že vám byl zadržen řidičský průkaz a bude zadržen až do pravomocného rozhodnutí správního řízení o spáchaném přestupku.

Oznámení o zadržení řidičáku řeší příslušný obecní úřad v místě trvalého bydliště řidiče.

Co dělat při Oznámení o zadržení řidičského průkazu? Máte dvě možnosti:

 • Souhlasit s Oznámením, průkaz nechat zadržený na úřadě a dodržovat povinnost, že nesmíte řídit. Pokud by řidič řídil i po zadržení řidičského průkazu, hrozí mu Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě s pokutou až 10 000 Kč a zákazem řízení 6 - 18 měsíců.

 • Odeslat na úřad Žádost o navrácení řidičského průkazu a při dobře sepsané žádosti vám úřad může vyhovět a průkaz vrátit. Výhodou je, že následně můžete řidit po celou dobu, kdy probíhá správního řízení řešící váš přestupek. A to může být i několik měsíců. Pokud pak vyhrajete, ušetří několik měsíců kdy by jste měli zákaz řídit. Nevýhodou je, že pokud správní řízení prohrajete, tato doba se vám nezapočítává do výkonu trestu zákazu řízení.

2. Příkaz

Příkaz - přijde poštou za 2-3 týdny a je to forma rozhodnutí o přestupku, ale bez jeho projednání. Úředník zhodnotí, že má dost důkázů a rovnou vám pošle vyrozumění s výši pokuty a délkou zákazu řízení. Tento postup se používá plošně a úřednicí posílají příkaz automaticky, aniž by vyhodnotili dostatek důkazů.

Příkaz řeší příslušný obecní úřad v místě spáchání přestupku.

Co dělat s Příkazem z úřadu? Máte dvě možnosti:

 • Souhlasit s příkazem, tzn. nedělat nic a nechat jej nabýt právní moci (bude pravomocný). Jakmile nabyde příkaz platnosti, začíná vám zákaz řízení a musíte do 5 dnů odevzdat řidičský průkaz. Pokud vám již dříve odebral řidičák policista, tak samozřejmě nic neodevzdáváte.

 • Podat odpor, což je ve správním řízení forma odvolání. Odpor se podává pokud se chcete aktivně bránit trestu. Musíte jej podat do 8 dnů od doručení a poté začíná standardní správní řízení. Platnost pokynů v Příkazu se růší a zákaz řízení tak zatím není pro vás platný (můžete dál řidit až do ukončení správního řízení).

Po zahájení správního řízení začíná obvyklé kolečko ústních jednání, nahlížení do dokumentace a dokazování. Zde začíná fáze aktivní obrany.

Jízda pod vlivem alkoholu do 0,3 promile

Trestem je vždy zákaz řízení a finanční pokuta. Výše trestu se odvíjí od vaší ridičské minulosti. Pokud jste zatím nespáchal vážný přestupek, bude se váš trest pohybovat ve spodní hranici. Pokud jste ale byl v minulosti tréstán za alkohol, počítejte s maximální výší.

Jízda pod vlivem alkoholu od 0,3 do 1 promile

Tento přestupek je považován za vážný a sankce se pohybuje obvykle v horní hranici. Opět se přihlíží k minulosti řidiče. Důležité jsou i další okolnosti. Pokud jste navíc způsobili dopravní nehodu, dostanete horní hranici sankce v podstatě vždy.

Soudní projednání

Vysoká hladina alkoholu v krvi či dechu (nad 1 promile) je posuzována jako trestný čin. Trestný čin je předán soudu, který jej dále řeší. Soud vám pošle poštou trestní příkaz.

Trestní příkaz je rozhodnutí v trestním řízení, aniž by se případ projednával v hlavním líčení (klasický soud). Je zde popsáno, kdy, kde a čeho jste se dopustil. Dále obsahuje výrok o vině a uloženém trestu trestu (zákaz řízení, finanční pokuta, případně odnětí svobody s podmínkou). Poučení o opravných prostředcích (něco jako odvolání).

Co dělat s trestním příkazem? Máte dvě možnosti:

 • Souhlasit s příkazem, tedy neděláme nic a necháme příkaz nabýt právní moci (příkaz bude platný). Poté se řídíme instrukcemi v trestním příkazu (např. odevzdání řidičského průkazu).

 • Podáme odpor do 8 dní od obdržení trestního příkazu. Tím se trestní příkaz ze zákona zruší a bude nařízeno hlavní líčení (klasický soud). Váš případ je předán státnímu zástupci, který připravuje obžalobu.

V této chvíli je vhodné kontaktovat státního zástupce (např. přes vašeho advokáta) a domluvit se na řešení věci přímo s ním, bez nutnosti konání soudního líčení. Je to tzv. Dohoda o vině a trestu, dle trestního řádu § 196 odst. 2 a 3, § 206a až 206d. ] Vzhledem k zahlcení soudů, je tento postup preferován a lze se dohodnout na mírnějších trestech, než které hrozí při soudním projednávání.

Pokud budete mít zkušeného advokáta, můžete dosáhnout i trestu, který je nižší než u přestupků za alkohol. S velkou pravděpodobností však nedosáhnete úplného osvobození a vždy nějaký trest dostanete.

Jízda pod vlivem alkoholu nad 1 promile

Řízení pod vlivem nad 1 promile je závažný trestný čin, který řeší soud.

Trestem je:

 1. zákaz činnosti (řízení) na 1 - 2 roky,

 2. pokuta 25 000 - 50 000 Kč,

 3. v některých případech i odnětí svobody. Odnětí svobody (výjmečně až na 3 roky bezpodmínečně) hrozí v těchto situacích:

  • způsobení dopravní nehody pod vlivem alkoholu,
  • jízda pod vlivem alkoholu při výkonu povolání (např. řidič kamiónu),
  • řízení hromadného dopravního prostředku pod vlivem alkoholu (např. řidič autobusu),
  • opakované řížení pod vlivem alkoholu v posledních 2 letech.

Jak se bránit při řízení s alkoholem

Řidič, který se chcete aktivně bránit potenciálnímu zákazu řízení by měl mít rozsáhle znalosti v silničním právu, zákon o policii, trestní zákoník a správní řád. Pokud v tomto nejste odborníkem, najměte si advokáta (ideálně zaměřeného na dopravní delikty), který vás bude zastupovat ve správním řízení nebo jednání se státním zástupcem.

Vaší budoucí obranné strategii však můžete zdarma velmi pomoci, pokud se bude správně chovat při policejní kontrole. Zde si můžete předpřipravit spoustu výhod, která vašemu právnímu zástupci výrazně pomohou při následném správním řízení nebo soudním projednávání.

Při rozhodování, zda se budete bránit, mohou nastat v podstatě čtyři scénáře:

 1. Nepožili jste alkohol, ale výsledek dechové zkoušky je pozitivní - v takovém případě se vždy braňte. Tzn. držte se našich rad, jak se chovat při kontrole a následně si najměte advokáta se specializací na dopravní přestupy a trestné činy. Je zde reálná, velmi vysoká šance, že zákaz řízení bude vyvrácen.

 2. Požili jste alkohol, výsledek dechové zkoušky je do 1 promile a nevadí vám zákaz řízeni - v tomto příadě nemusíte dělat nic. Odevzdejte řidičák hned při kontrole (tato doba se vám již počítá do zákazu řízení). Až vám dojde Přikaz, nereagujte a po předepsané době jděte odevzdat řidičák.

  Dostanete zákaz maximálně na 12 měsíců a když v polovině zažádáte o vrácení řídičáku, tak reálný trest bude cca 7 měcíců.

 3. Požili jste alkohol do 1 promile, výsledek dechové zkoušky do 1 promile a chcete dál řidit - v tomto případě je nutné se při policejní kontrole chovat dle našich rad. Jakmile vám přijde Přikaz, podejte Odpor (sami nebo přes adovkáta) a najměte si advokáta, který vás bude dále zastupovat. Šance, že zákaz řízení nakonec nedostanete je poměrně malá (obecně nižší než 50%), ale lze dosáhnout například kratšího zákazu (díky advokátovi dostanete například 6 měsíců zákaz, za 3 měsíce požádáte o vrácení, tzn. reálný zákaz řízení bude cca 4 měsíce)

  Další strategií je protahovat správní řízení a mezitím se připravit na období, kdy nebudete mít řidičák (např. změnit práci, pokud jste řidič z povolání nebo obchodní zástupce, domluvit si častější homeoffice, apod.)

 4. Požili jste alkohol, výsledek dechové zkoušky je nad 1 promili - při policejní kontrole se chovejte dle našich rad. Tím přípravíte advokátovi lepší vyjednávací pozici. Je nutné si najmout advokáta pro tzv. minimalizaci škod, protože nějaký trest dostanete vždy. Zákaz řízení vám hrozí s vysokou pravděpodobností. Navíc je stále ve hře trest odnětí svobody (obvykle podmíněný - tedy nejdete do vězení, ale nesmíte spáchat nějaký trestný čin).

  Schopný advokát využije institut o vině a trestu a dohodne se ze státním zástupcem ještě než začne soud (nově platí, že se můžete se státním zástupcem dohodnou i sami, nicméně advokát bude mít více zkušeností při vyjednávání lepších podmínek dohody). Institut o vině a trestu je levnější a rychlejší řešení a trest bude pravděpodobně nižší než u případného soudu.

Jak se chovat při policejní kontrole na alkohol

Při kontrole se držte následujích tipů, které vám zajistí pár výhod nebo aspoň poctivější proces při správním či trestním řízení.

1. Nahrejte si celou kontrolu

 • Jakmile vás hlídka zastaví, zapněte nahrávací zařízení (např. kamera na mobilním telefonu, hlasová aplikace na telefonu, apod.). Zařízení si samozřejmě vyzkoušejte doma, protože při zastavení jste pod tlakem a stresem. Nemáte čas zjišťovat jak funguje nahrávání hlasu v mobilu.
 • Pro váš klid si strčte mobil do kapsy. Nicméně i když jej budet držet v ruce, policisté musí nahrávní strpět a nesmí vám jej zakazovat či dokonce brát mobil.
 • Nahrávkou získáte svědectví na všechny procesní chyby, kterých se policisté dopustí (např. nedošlo k poučení řidiče před zkouškou). Také vyrovnáte nerovný poměr sil, kdy jsou na vás policisté dva a mohou si navzájem potvrzovat svá svědectví.

2. Nepředkládejte řidičský průkaz

 • At už jste pil nebo ne, na první vyzvání řekněte, že řidičák nemůžete najít.
 • Pokud bude zkouška negativní, “náhodou” jej najdete a vyhnete se tak pokutě.
 • Pokud řidičák předložíte a nadýcháte, už vám ho nevrátí a zadrží jej (následně pošlou na úřad, který vás o tom informuje). Nemohli by jste řidit.
 • Pokud řidičák nepředložíte a nadýcháte, nevezmou vám jej. A můžete řídit i v průběhu následného správního řízení.

3. Mluvte co nejméně

 • Policistům zbytečně nic nevysvětlujte, nepřiznávejte a neodpovídejte na dotazy. Obhajoba se provádí až při správním řízení. Cokoli řeknete zde, vám může později uškodit (známá hláška z krimi seriálu “Cokoli řeknete, může být použito proti vám” zde opravdu platí).

 • Na klasické dotazy typu “Pane řidiči, pil jste před jízdou?” neříkejte nic. Případně řekněte, že ne. Pokud přiznáte alkohol, jste automaticky brán jako pod vlivem. U dechové zkoušky se od změřené hodnoty odečítá pouze 0,04 promile, u krevního testu se neodečte nic.

 • Zbytečně si nehrejte na chytrého, neházejte s paragrafy. Spíš pokorně mlčte, poslouchejte a nahrávejte. Policisté tak udělají více procesních chyb, které později využijete.

4. Náležitosti dechové zkoušky

 • Před provedením zkoušky vás musí policista poučit o právních následcích zkoušky, možnosti odmítnou tento způsob měření (tedy vaše právo jít rovnou na krevní zkoušku), právních následcích pokud se odmítnete podrobit orietnační nebo krevní (odborné) zkoušce.

 • Při každém měření máte právo vidět celou dobu na displej s hodnotou. Kontrolujte si, zda došlo k odečtení 0,24 promile.

 • Policisté mívají malou tiskárnu, tak si nechte vytisknout záznam pozitivního testu. Případně si aspoň vyfoťte displej přístroje na mobil.

5. Využijte přesnost krevní zkoušky

 • Pokud máte pozitivní dechovou zkoušku do cca 1,0 - 1,2 promile (po odečtení), využijte svého práva a chtějte lékařské vyšetření (tzv. odborné vyšetření krve). Z ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky vyplývá, že za účelem získávání informací v souvislosti s odhalováním a šetřením přestupků musí být proveden odběr krve, požádá-li o to osoba podezřelá z přestupku.

  Žádost o odběr musí být zcela jednoznačná, například fráze: “Požaduji provedení odběru krve”. Pokud vás tam nebudou chtít odvézt, volejte 158 a vysvětlete, že nesouhlasíte s tímto způsobem provádění zkoušky a požadujete odborné lékařské vyšetření.

 • Analyzátory dechu majít tendenci nadhodnocovat naměřené hodnoty zhruba do 1,0 promile (číslo je přibližné, u každého trochu jinak). Krevní test vám ukáže nižší hladinu.

 • Mnohá měření také ukazují, že dechová zkouška Drägerem s hodnotou do 0,35 promile, bývá po krevním testu negativní. Navíc něco málo alkoholu přirozeně ubyde díky času mezi dechovou a krevní zkouškou. Přestože se dá zpětně tento ubytek dopočítat, neděje se tak vždy.

 • Pokud jste ale nadýchali nad 1,2 promile, lékařské vyšetření nevyžadujte (ztráta času a peněz).

6. Nechte se policisty zhodnotit

 • Požadujte, aby policisté slovně zhodnotili, zda dle jejich názoru vykazujete příznaky ovlivnění alkoholem a popsali jaké příznaky to jsou.

 • Pokud řeknou, že příznaky nevykazujete, uvdeďte toto do policejního záznamu k vašemu vyjádření. Stačí doplnit větu: “Na dotaz, zda vykazuji příznaky ovlivnění alkoholem, odpověděl policista že nikoli”.

 • Pokud řeknou, že příznaky opilosti vykazujete, chtějte ať je popíšou. Vše samozřejmě mějte nahrané.

 • Díky tomu, nebudou moci do pozdějšího protokolu napsat, že jste byl úplně na mol.

7. Pozor na odmítnutí testu na alkohol

Pro ulehčení práce (nechce se jim s váma jet na krev) používají policisté několik triků jak vás vědomě vmaniupulovat do přestupku Odmítnutí testu na alkohol a návykové látky - tzv. odmítačka.

Obecná rada je, že každou výzvu na dechovou či krevní zkoušku přijměte.

Výjímkou je situce, kdy by jste se dostali na vyšší hladinu trestného činu (např. 1,70, 2,0 promile apod.). Zde už se vyplatí zvážit Odmítnutí dechové zkoušky. Nicméně dokazovaní spáchání odmítačky ve správním řízení je pak pro úředníka jednoduché a sankce jsou poměrně vysoké.

Manipulativní triky používané policisty najdete v článku ZDE.

8. Fotka úředního záznamu

 • Policisté musí na konci pozitivní dechové zkoušky sepisuje dokument “Oznámení přestupku”. Zde by měly být všechny hlavní body provedené zkoušky, výsledek a definovaný přestupek.

 • Máte možnost nechat do záznamu napsat své vyjádření k situace. Využijte pro některá tvrzení, uvedená výše (např. vyjádření policistů, že nevypadáte jako opilec v deliriu).

 • Oznámení přestupku nemusíte podepisovat, ale rozhodně si jej vyfoťte, ať zamezíte jeho možné pozdějí úpravě a dopisování informací.

 • Dokument policista zasílá na příslušný správní úřad, kde úředník obsah dokumentu zapracuje do formy Příkazu (viz. výše).

Jak se bránit při správním řízení za alkohol

Cíl obhajoby za přestupek řízení s alkoholem je:

 • úplné zrušení trestu zákazu řízení (dané Příkazem), nebo
 • udělení trestu v nejnižší možné sazbě.

Úspěšnost (tj. nedostanu zákaz řízení) je individuální. V případě aktivní obrany řidiče je vhodné si najít advokáta nebo osobu zběhlou v silničním zákonu a správním řádu.

Ti by vám po přečtení vašeho Příkazu měli zhruba řict jaké jsou vaše vyhlídky (toto zhodnocení zpravidla bývá zdarma). Na základě toho se rozhodnete, zda se vám vyplatí bránit.

Při hledání obhájce se ale vyhněte lidem, kteří vám slíbí, že vás z toho dostanou na 90% a podobné nesmysly. Dlouhodobá úspěšnost obhajoby ve správním řízení u případů s řízení pod vlivem alkoholu je pod 40%.

Pokud chcete aby vás zastupoval, váš obhájce bude zpravidla dělat tyto kroky:

 • Sepíše Žádost o navrácení řidičského průkazu pokud jste jej při policejní kontrole odevzdali policistům.
 • Podá Odpor a tím zahájí správní řízení.
 • Hledá precesní chyby policie, zda byly dodrženy zákonné podmínky v rámci prováděné dechové zkoušky či odběru biologického materiálu (kalibrace dechového přístroje, časový odstup mezi jednotlivými dechovými zkouškami, procentuální rozdíl mezi jednotlivými měřeními)
 • Bude hledat administrativní chyby způsobené úředníkem (zda jedná dle zákona - např. zda jste byl poučen).
 • Sepíše vám Podání vysvětlení a bude radit jak moc dále vypovídat (kolik toho úředníkovi říct).
 • Bude napřímo konfrontovat policisty, kteří jsou ve správním řízení v roli svědků proti vám.
 • Jedná s pracovníky správního úřadu za účelem uložení pokuty a zákazu řízení na spodní hranici zákonných sazeb s ohledem na konkrétní okolnosti případu a osobu řidiče.
 • V případě uložení zákazu řízení, po uplynutí poloviny zákazu podá návrh na vrácení řidičského oprávnění a projde za vás celým procesem vrácení rychleji.

Jak se bránit při soudním řízení

Cíl obhajoby za trestný čin řízení s alkoholem je:

 • úplné zrušení trestu zákazu řízení (dané Příkazem), nebo
 • podmíněné zastavení trestního stíhání - ať není záznam v trestním rejstříku, nebo
 • udělení trestu v nejnižší možné sazbě.

Úspěšnost, že nedostanu zákaz řízení za trestný čin je velmi nízká. V případě aktivní obrany řidiče v trestním řízení si rozhodně najděte advokáta. Ten by vám po přečtení vašeho Příkazu měl zhruba řict jaké jsou vaše vyhlídky. Nechte se zastupovat vždy!

Při hledání obhájce se ale vyhněte lidem, kteří vám slíbí, že vás z toho dostanou na 90% a podobné nesmysly. Pokud jste se skutečně provinili a požili alkohol před jízdou, počítejte se zákazem řízení. Obrana je víceméně postavena na minimalizaci škod. Tzn. aby trest byl ve spodní hranici.

Pokud budete mít obhájce, bude zpravidla dělat tyto kroky:

 • Sepíše Žádost o navrácení řidičského průkazu pokud jste jej při policejní kontrole odevzdali policistům.
 • Podá Odpor a bude se snažit odklonit trestní řízení (tzv. podmíněné zastavení trestního stíhání), abyste neměli záznam v trestním rejstříku.
 • Hledá precesní chyby policie, zda byly dodrženy zákonné podmínky v rámci prováděné dechové zkoušky či odběru biologického materiálu (kalibrace dechového přístroje, časový odstup mezi jednotlivými dechovými zkouškami, procentuální rozdíl mezi jednotlivými měřeními)
 • Bude hledat administrativní chyby způsobené soudním úředníkem (zda jedná dle zákona).
 • Bude napřímo konfrontovat policisty, kteří jsou v soudním projednávání v roli svědků proti vám.
 • Využije Institut o vině a trestu a pokusí se vyjednat se státním zástupcem rozumný trest.
 • V případě nedohody vás bude zastupovat u hlavního líčení před soudem.
 • V případě hrozby trestu odnětí svobody (vězení) bude usilovat o dosáhnoutí tzv. alternativního trestu (např. veřejně prospěšné práce a domácí vězení).
 • Bude minimalizovat peněžitý trest na nejnižší možnou výměru s ohledem na vaše majetkové poměry (měsíční příjem, movitý a nemovitý majetek, exekuce a insolvence).
 • Bude minimalizovat trest zákazu řízení na nejnižší výměru (například i proto, aby jste nemuseli znova vykonávat autoškolu - přezkoušení z odborné způsobilosti).
 • V případě uložení zákazu řízení, po uplynutí poloviny zákazu podá návrh na vrácení řidičského oprávnění a projde za vás celým procesem vrácení rychleji.

Odmítnutí dechové zkoušky na alkohol

Dechovou zkoušku (i krevní zkoušku) máte možnost odmítnout (policisté vás nesmí nutit, tzv. zákaz donucování k sebeobvinění). Jedná se o přestupek Odmítnutí testu na alkohol a návykové látky. Za tento vážný přestupek jsou sankce zákaz řízení na 1-2 roky, pokuta až 50 000 Kč a 7 bodů do karty řidiče (bodový systém).

Odmítnutí testu na alkohol (případně krev) je vhodné například když:

 • Jste v podmíněném výkonu trestu (podmínce) a máte obavy, že nadýcháte nad 1,0 promile (tj. trestný čin) - za spáchání trestného činu se znova rozjede soudní řízení a hrozí že soud změní podmínku na nepodmíněný trest odnětí svobody (tedy půjdete do vězení).

 • Nechcete delikt projednávat jako trestný čin a mít záznam v trestním rejstříku (z různých důvodu - například soudíte se o návštěvy či střídavou péči dítěte nebo trestný čin vám znemožní výkon nějaké funkce, apod.)

Využítí Odmítačky má tedy v některých situacích dobrý důvod. Navíc víte přesně jaký trest lze očekávat. To u trestného činu alkoholu nad 1 promile nejde moc předpovídat.

Tolerance alkoholu za volantem

Zjednodušeně řečeno, tolerance alkoholu při řízení motorového vozidla je 0,24 promile. Tolik alkoholu může naměřit kalibrovaný analyzátor dechu Dräger a pořád je výsledek považován za neprůkazný a zkouška je negativní (alkohol neprokázán).

Při dechové zkoušce na alkohol musí policista od změřené hodnoty odečíst 0,24 promile. Toto je pak výsledná hodnota, od které se odvíjí, zda je řidič pozitivní a o jaký se jedná přestupek/trestný čin.

 • Kdy mám neprokázaný alkohol - když na displeji přístroji vidím číslo 0,24 promile nebo nižší. V metodických pokynech dopravní policie je doporučeno nezadržovat řidičský průkaz při hodnotách do 0,24 promile.

 • Kdy má prokázaný alkohol - když na displeji přístroje vidím číslo 0,25 promile nebo vyšší.

Při krevní zkoušce na alkohol se od testem zjištěné hladiny odečítá 0,20 promile.

 • Kdy mám neprokázaný alkohol - když krevní zjistí hladinu 0,20 promile nebo nižší.

 • Kdy má prokázaný alkohol - když krevní test zjistí hladinu 0,25 promile nebo vyšší.

Pár příkladů pro upřesnění:

 1. pokud je na displeji přístroje hodnota 0,24 promile, je alkohol neprokázán (0,24 mínus 0,24 je 0,0 promile.)
 2. pokud je na displeji přístroje hodnota 0,54 promile, je prokázán alkohol v dechu s hodnotou 0,29 promile a jedná se tedy o přestupek Řízení pod vlivem alkoholu (do 0,3 promile).
 3. pokud odborné vyšetření (krevní test) vykáže hladinu 1,20 promile, je prokázán alkohol 1,0 promile a jedná se tedy o přestupek Řízení pod vlivem alkoholu (0,3-1,0 promile). U těchto hraničních hodnot ale nikdy nemáte jistotu. Je možné, že správní úředník nakonec rozhodne přeložení případu na soud a posuzování jako trestný čin.

Proč se odečítájí hodnoty?

 • 0,20 promile je fyziologická odchylka lidského těla. Každý v sobě totiž může mít nějaké přírozené nízké množství alkoholu, aniž by alkohol požil.
 • 0,04 promile je odchylka měřícího přístroje který tak není zcela přesný.

POZOR! Pokud při policejní kontrole řeknete, že jste alkohol požil, odchylka 0,24 promile se neodečítá! V tu chvíli jste považován vždy za osobu pod vlivem alkoholu.

Na otázku, zda jste požil alkohol před jízdou odpovězte “ne” nebo mlčte. Rozhodně se vyvarujte odpovědí typu:

 • jen jedno pivko před pár hodinami,
 • večer jsem byl v hospodě na pár piv, ale to už je dlouho, apod.

Vrácení řidičského oprávnění za alkohol za volantem

Vrácení řidičského oprávnění a průkazu je několika týdenní byrokratický proces, který vám zabere čas. Nejedná se o automatické vrácení, že by vám po uplynutí trestu zákazu řízení příšla pobídka k vyzednutí průkazu. Proto, pokud jste měli advokáta na obhajobu proti zákazu řízení, neváhejte se na něj obrátit.

Často je také splnit další podmínky vrácení, které celý proces protahují. obecně tak můžeme řícet, že proces vrácení řidičáku trvá 1-3 měsíce od dne ukončení trestu.

Podrobně o vrácení řidičského oprávnění píšeme v samostatném článku!

1. Prominutí zbytku trestu po vykonání poloviny trestu

Po uplynutí poloviny vyměřeného trestu zákazu řízení máte možnost žádat úřad o prominutí zbytku trestu. O prominutí musíte požádat skrz neformální žádost (podrobně popsat, že pominuly důvody, proč jste dostali zákaz - např. dostali jste zákaz za řízení pod vlivem drog, ale prošli jste odvykačkou na drogy).

Na prominutí není právní nárok a záleží na úředníkovi, zda vám vyhoví. U krátkých zákazů za méně závažné přestupky by s tím neměl být problém. U delších zákazů je vhodné najmout advokáta, který žádost sepíše.

Úředník rozhodne formou Rozhodnutí, do 30 dnů. Pokud je prominutí přijato, můžete pokračovat dalším krokem.

2. Žádost o vrácení řidičského průkazu

Jakmile vykonáte celý trest zákazu řízení nebo dostanete prominutí zbytku trestu, můžete žádat o vrácení řidičského oprávnění. Vyplníte Žádost o vrácení řidičského oprávnění a spolu s dalšími dokumenty podáte na úřad s rozšířenou působností.

Pokud splníte všechny zákonné podmínky vrácení, úřad vám musí vyhovět. Do 30 dnů vydá Rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění. Jakmile rozhodnutí nabyde právní moci (po uplynutí lhůty na odvolání) získali jste zpět řidičské oprávnění a na úřadě si vyzvednete řidičský průkaz (je-li stále platný).

Falešně pozitivní dechová zkouška bez požití alkoholu

Analyzátory dechu jsou velmi citlivé a v určitých případech mohou vykázat vysoké hodnoty alkoholu, přestože jste alkohol nepožili (klidně i nad 1 promile).

Rizikové skupiny pro falešný výsledek je zejména:

 • těsně před jízdou jste kouřili, pili nealko nebo jedli (zejména některé rumové cukrovinky),
 • máte v puse bonbón, žvýkačku, pastilky na kašel apod.,
 • použili jste ústní vodu (může vykázat až 5 promile, ale po pár minutách rychle klesá),
 • některé druhy léků,
 • cukrovkáři a dlouhodobé nemoci slinivky.

Pokud ani druhé a třetí měření neklesá (přestože jste alkohol před jízdou nepožili), trvejte na odborném lékařském vyšetření - krevní test.

Nenechte se uchlácholit hláškami policistů typu: jezdit na krev nemá cenu, já to zapíšu a vyřídíte si to potom na úřadě. Nebo dokonce vtlačit do Odmítačky (viz. triky policistů uvedené výše).

Vyjímky pro řízení s alkoholem - krajní nouze

V některých nouzových situacích můžete řidit i pod vlivem alkoholu. Jsou označovány jako Krajní nouze a popisuje je Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení v nich, § 24 – Krajní nouze.

Smíte řídit pod vlivem alkoholu v případě, že odvrátíte větší nebezpečí, než jaké hrozí, když budete řidit opilí. Například když vezete někoho akutně do nemocnice (zejména případy ohrožení života).

§ 24 – Krajní nouze

(1) Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem.
(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže toto nebezpečí bylo možno za daných okolností odvrátit jinak nebo následek tímto odvracením způsobený je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl-li ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

Každý případ se posuzuje individuálně a poměrně detailně zkoumá. Nepoužívejte tedy krajní nouzy jako běžnou výmluvu.

Řidič s alkoholem není automaticky viníkem autonehody

Mylně převažuje názor, že viníkem autonehody se automaticky stane řidič, u které je prokázána hladina alkoholu. Toto není pravda, přestože je alkohol přitěžující okolnost.

Nehoda se vyšetřuje obvyklým způsobem. Navíc se však zjišťuje, jak mohl alkohol ovlivnit rozhodování řidiče a zda měl alkohol podíl na vzniku nehody.

Například pokud něco ignoruje červenou a vjede vám do křižovatky, bude pravděpodobně viníkem on, přestože nadýcháte alkohol (samozřejmě se posuzuje hladina a váš stav, nesmíte být úplně mimo). U vás se bude zkoumat, zda jste mohl nehodě zabránit a jaký podíl měla v rozhodování vaše hladina alkoholu.