Domů >Postihy >Přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole

Přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole

Autoškola - přezkoušení z odborné způsobilosti

Tzv. přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole můžete absolvovat ve většině autoškol, které nabízejí přezkoušení a zajištují vaše skupiny řidičského oprávnění. Nemusíte navštěvovat teoretickou přípravu ani testovací jízdy.

Zkoušky v autoškole musíte vykonat v těchto případech:

Autoškola po vybodování

U vybodování musíte přezkoušení z odborné způsobilosti absolvovat vždy. Zkoušku můžete vykonat ještě před vypršením 1 roku zákazu řízeni.

Pozor: doporučujeme jít na zkoušku nejdřív 14 dní před koncem trestu. Až budete na úřad podávat žádost o vrácení řidičského oprávnění, tak vaše Potvrzení o autoškole nesmí být starší než 30 dní.

Ke zkoušce je třeba přinést:

Autoškola po zákazu řízení (za přestupek)

Pokud je vykonaný trest (nikoli vyměřený) vyšší než 12 měsíců, musí být součástí žádosti o vrácení řidičského oprávnění i dokument potvrzující absolvování autoškoly.

Závěrečnou jízdu a přezkoušení z teorie můžete provést až po skončení trestu zákazu řízení. Pokud se jedná o zkoušku po polovině prominutého trestu, autoškolu můžete začit až rozhodnutí o prominutí trestu nabyde právní moci.

Ke zkoušce je třeba přinést:

 • občanský průkaz,
 • rozhodnutí o zákazu řízení (nebo rozsudek soudu), nebo rozhodnutí o prominutí zbytku trestu,
 • výpis z karty řidiče z centrálního registru řidičů (staré maximálně 30 dnů) - tam jsou vidět všechny řidičské skupiny na které které máte nárok,
 • posudek o zdravotní způsobilosti (pokud byl vykonaný zákaz řízení 12 nebo více měsíců),
 • vyplněnou žádost do autoškoly.

Autoškola ze zdravotních důvodů

Zkoušky v autoškole musíte vykonat v případě, že vám ze zdravotních důvodů (zákaz řízení kvůli zdravotní nezpůsobilosti) bylo odňato řidičské oprávnění na 3 roky nebo déle.

Ke zkoušce je třeba přinést:

 • vyplněnou žádost do autoškoly,
 • posudek o zdravotní způsobilosti,
 • výpis z karty řidiče z centrálního registru řidičů (staré maximálně 30 dnů) - tam jsou vidět všechny řidičské skupiny na které které máte nárok.

Úspěšné absolvování autoškoly

Stačí úspěšně projít zkouškou:

 • test z pravidel silničního provozu a první pomoc - jeden test pro všechny skupiny,
 • praktická zkouška ovládání vozidla a údržby vozidla - pro každou skupinu,
 • praktická zavěrečná jízda - pro každou skuopinu.

Na základě splnění zkoušky vám zkušební komisař vystaví Potvrzení o splnění zkoušky, které je součásti žádosti o vrácení řidičského oprávnění.

Pozor: na zkoušku máte dva pokusy! Pokud se vám nepodaří projít, musíte absolvovat celou autoškolu (včetně jízd a teoretické výuky).

Dopravně psychologické vyšetření není pro autoškolu třeba. To budete potřebovat až k žádosti o vrácení řidičského oprávnění.