Domů >Vybodování řidiče >Bodový systém

Bodový systém

Co je bodový systém

Bodový systém (někdy také Bodové hodnocení řidiče) je elektronická evidence bodovaných dopravních přestupků či trestných činů, za které byl řidič uznán vinným a dostal body. Byl spuštěn v roce 2006.

Důvod fungování. Má zabránit řidičům opakovanému porušování závažných bodovaných přestupků či trestných činů. Principem je udělování trestný bodů ve výši dle závažnosti deliktu. Po dosažení 12 bodů ztrácí řidič řidičské oprávnění na 12 měsíců, bez možnosti prominutí trestu.

Hrozí vám zákaz řízení za Bodový systém?

Vemte si spolehlivého advokáta a zachraňte si řičák.

Srovnali jsem nejznámější firmy na obranu práv řidičů.

Jak funguje bodový systém

Fungování bodového systému můžeme nejlépe vyjádřit v následujících bodech.

 • Ve chvíli kdy získáte první řidičské oprávnění, úřad vydávající řidičský průkaz vám v Registru řidičů zřídí tzv. Evidenční kartu řidiče. Zde se budou zapisovat všechny vaše dopravní přestupky a dopravní trestné činy, řidičská oprávnění apod. Historii karty nelze mazat a lze z ní udělat výpis. Bodový systém čerpá údaje o bodovaných deliktech právě z karty řidiče.
 • Na začátku je hodnota vašeho konta nula bodů. Trestné body se přičítají.
 • Za spácháné vážnější přestupky či trestné činy dostává řidič kromě pokuty či zákazu řízení také trestné body do bodového systému. Můžete dostat 2, 3, 4, 5 nebo 7 bodů (každý přestupek má jiný počet bodů).
 • Pokud se dopustíte více přestupků najednou, zaznamená se ten s nejvyšším bodovým hodnocením (tzv. jednočinný souběh).
 • Pokud řešíte přestupek na místě s policistou, je přestupek zapsán do bodového systému do 5 dní od spáchání.
 • Pokud řešíte přestupek ve správním řízení (na úřadě), je přestupek zapsán do bodového systému do 5 dní od platností (nabytí právní moci) správního rozhodnutí - až jste s konečnou platností vinen spácháním přestupku.
 • Přestupky do bodového systému (respektive do Registru řidičů) zapisuje obecní úřad s rozšířenou působností, který vydal řidičský průkaz.
 • Jakmile dosáhnete 12 nebo více bodů, odešle vám úřad “Oznámení o dosažení 12 bodů” a začíná proces vašeho vybodování.
 • Pokud 12 měsíců za sebou nejste vinni za žádný bodovaný přestupek, automaticky se vám umažou 4 body z vašeho konta.

TIP: více o vybodování a jak se mu bránit píšeme v samostatném článku.

Jak zjistit počet bodů v bodovém systému

Je potřeba se rozhodnout na co výpis potřebujeme.

 • Výpis z bodového hodnocení řidiče - jednoduchý výpis z bodového systému, ideální pro zjištění, kolik máme bodů.
 • Výpisy z evidenční karty řidiče - podrobný výpis z Centrálního registru řidičů, potřebujeme jej hlavně při jednání s úřady, pokud se bráníme v přestupkovém (nebo trestním řízení).

1. Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpis z bodového hodnocení řidiče je zjednodušený výpis pro rychlé zjištění, kolik bodů aktuálně máte. Má informativní charakter.

Výpis obsahuje:

 • identifikace řidiče,
 • aktuální stav vašich bodů (bodové hodnocení),
 • historie bodového hodnocení (jednotlivé přestupky, odpočty bodů).

Výpis obsahuje všechny bodované přestupky spáchané řidičem od roku 2006 nebo všechny bodované přestupky od posledního vybodování. Je zde uvedeno kdo přestupek nahlásil (např. Policie ČR), od kdy je pravomocný (datum započítání) a za kolik bodů byl.

K získání výpisu potřebujete platný občanský průkaz nebo cestovní pas nebo řidičský průkaz. Je zhotoven na počkání.

Kde získat výpis:

 • obecní úřad - první stránka max. 100,- Kč, každá další stránka max. 50,- Kč
 • Česká pošta - první stránka 69,- Kč, každá další stránka 40,- Kč
 • notáři - cena za celý výpis je 61 Kč
 • online - pomocí datové schránky, zdarma.

2. Výpis z evidenční karty řidiče

Výpis z evidenční karty řidiče je podrobný výpis z registru řidičů, kde jsou uvedeny všechny dopravní přestupky a dopravní trestné činy, které řidič spáchal. Jedná se o kompletní historii řidičových přestupků nebo trestných činů.

Výpis je oficiálním dokumentem, který lze dále použít při jednání s úřady (např. při obhajobě proti vybodování).

Výpis z karty řidiče obsahuje:

 • seznam skupin řidičských oprávnění (A, B, C, atd.),
 • údaje z řidičského průkazu,
 • aktuální počet bodů v bodovém systému,
 • výpis všech přestupků, které řidič spáchal, datum nahlášení a informace o rozhodnutí,
 • informace zda máte aktuálně zákaz řízení,
 • informaci zda máte zadržený řidičský průkaz a od kdy.

Kde získat výpis:

 • Výpis lze získat na obecním úřadu s rozšířenou působností, obvykle odbor dopravy.
 • Je potřeba vyplnit žádost o výpis a předložit platný občanský průkaz (nebo řidičský nebo pas)
 • Úřad má na zhotovení až 30 dnů, obvykle jej ale vytvoří na počkání.
 • Cena za výpis z evidence řidiče je 15 Kč za každou stránku. Obvykle má 2 stránky, pokud máte mnoho přestupků, tak i více.

Jak snížit počet bodů v bodovém systému

Existují tři způsoby jak snížit počet bodů na vašem kontě bodového systému. Snižování bodů je vhodné použít zejména ve chvíli, kdy vám hrozí vybodování. Stačí chytře protahovat Námitkové řizení proti vybodování a mezitím se pokusit o jednu z metod na odečtení bodů.

1. Odečet 4 bodů po 12 měsících

Odečet bodů po 12 měsících - pokud po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nespácháte žádný dopravní bodovaný přestupek, odečtou se z vašeho konta 4 body. Opakujeme, že stačí nezpůsobit bodovaný přestupek. Takže můžete klidně způsobit přestupek, za který se body neudělují (např. Zavinění nehody s ublížením na zdraví nebo Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou SPZ).

Rozhodující den pro počítání ročního období je:

 • den kdy řidič dostane blokovou pokutu na místě, nebo pokud řešíte přestupek ve správním řízení,
 • den kdy nabyde právní moci rozhodnutí o přestupku zaslané úřadem. Tedy nejdřív za několik dní od spáchání přestupku. Tento datum lze navíc poměrně dobře pozdržet o několik měsíců.

Pokud máte zrovna zákaz řízení za závažný přestupek, je 12 měsíční lhůta pozastavena. Čas ztrávený zákazem řízení se vám tedy nepočítá do lhůty na odečet 4 bodů.

2. Škola smyku s odečtem bodů

Škola bezpečné jízdy s odečtem bodů - mezi řidiči nazývána jako Škola smyku s odečtem bodů je jednodenní kurz zaměřený na předcházení nebezpečným situacím v silničním provozu a jízdu v podmínkách snižující ovladatelnost vozidla (obvykle smykování na mokré ploše).

Školení se řídí vyhláškou Ministerstva dopravy a má zvláštní náležitosti.

 • na kurz můžete jít pouze 1x za kalendářní rok (např. v prosinci 2021 a hned zase v lednu 2022),
 • v den podání písemné žádosti o školení musíte mít maximálně 10 bodů v bodovém hodnocení řidiče,
 • žádný přestupek nesmí být 6 nebo 7 bodový.

Po absolvování musíte uplatnit nárok na snížení počtu bodů do 30 dní. A to písemnou žádostí na úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti přiložíte i certifikát o absolvování kurzu.

3. Vynulování po vybodování

Vybodování a zákaz řízení na 1 rok - je také možnost, jak mít na kontě řidiče 0 bodů. Jakmile vám vyprší trest 12 měsíců zákazu řízení z vybodování, vaše konto v bodovém hodnocení řidiče je vynulováno. Po vrácení řidičského oprávnění začínate opět s nulou.

Dělení přestupků v bodovém systému

Přehlednou tabulku všech dopravních přestupků s podrobnějšími parametry, postihy i citací zákona najdete v článku tabulka přestupků

Dopravní přestupky a dopravní trestné činy můžeme rozdělit do čtyř hlavních skupin.

1. Nebodované přestupky

Zde patří nejméně závažné přestupky, za které dostanete 0 bodů, zpravidla jen finanční pokutu (např. Malé překročení rychlosti, Použití antiradaru, Stání na místě vyhrazeném pro invalidy a další ).

Zajímavý je přestupek Jiné porušení povinností do kterého se dá schovat řada porušení dopravních předpisu. Například jízda bez řidičského průkazu (když jej nemáte u sebe), zastavení na zákazu řízení, jízda do zákazu vjezdu atd.

Další zajímavostí jsou přestupky za nula bodů, ale se zákazem řízení.

Všechny přestupky za nula trestných bodů:

2. Bodované přestupky bez zákazu řízení

Zde patří přestupky, které jsou již bodované, ale nehrozí za ně zákaz řízení**.

Všechny přestupky za 2 trestné body (neuděluje se zákaz řízení):

Všechny přestupky za 3 trestné body (neuděluje se zákaz řízení):

Všechny přestupky za čtyři trestné body (neuděluje se zákaz řízení):

Všechny přestupky za 5 trestných bodů (neuděluje se zákaz řízení):

Všechny přestupky za 7 trestých bodů (neuděluje se zákaz řízení):

3. Sledované přestupky

Sledovaný přestupek (také opakované přestupek) je závažný přestupek, za který hrozí zákaz řízení, spácháte-li přestupek 2x za 12 kalendářních měsíců.

POZOR! Jako rozhodující datum se počítá vždy den spáchání přestupku - den kdy vás chytí policisté (nikoli například datum správního rozhodnotí o vině).

Všechny sledované přestupky a počet trestných bodů:

4. Zákazové přestupky

Zákazový přestupek (přestupek se zákazem činnosti) je závažný dopravní přestupek, za který hrozí zákaz řízení již při prvním spáchání. Zpravidla je hodnocen vyšším počtem bodů.

Všechny zákazové přestupky (trestné činy) a počet bodů: