Drogy za volantem

Co je řízení pod vlivem drog

Řízení pod vlivem drog (lidově “drogy za volantem”) je delikt, kdy osoba řídí vozidlo po požití návykové látky (drogy) a je jí ovlivněna.

Tento delikt se nikdy neprojednává na místě (neřeší jej policejní hlídka), ale řeší se ve správním řízení nebo je projednáván soudem (pokud jde o trestný čin). Jedná se o závažný přestupek/trestný čin, který často končí zákazem řízení na 6-12 měsíců.

Řízení pod vlivem drog je zpravidla ohodnoceno přísnějšími tresty než alkohol za volantem se stejným rozsahem doby zákazu. Je to proto, že drogy jsou považovány za společensky více nebezpečné.

Dle tabulky bodového systému jsou drogy za volantem zahrnuty do těchto přestupků (jízda pod vlivem návykové látky):

A při vysokých hodnotách hladiny návýkové látky v krvi se jedná o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky (jízda pod vlivem vylučující způsobilost):

Drogy v krvi - tabulka

O tom, zda je řízení pod vlivem drog v povolené toleranci nebo se jedná o přestupek či trestný čin rozhoduje množství drog v krvi.

Podrobně shrnujeme jednotlivé hladiny v následující tabulce
(uvedené hodnoty v ng/ml => nanogramů drogy na mililitr krve).

Droga může řidit přestupek trestný čin
THC méně než 2 2-10 nad 10
Methamfetamin méně než 25 25-150 nad 150
Amfetamin méně než 25 25-150 nad 150
MDMA extáze méně než 25 25-150 nad 150
MDA extáze méně než 25 25-150 nad 150
Kokain méně než 25 25-75 nad 75
Morfin méně než 10 10-200 nad 200

Co hrozí za řízení pod vlivem drog

Přestupky a postihy za jízdu pod vlivem drog můžeme shrnout do následující tabulky.

Přestupek Body Pokuta na místě Pokuta ve spr. řízení Zákaz řízení
Řízení pod vlivem drog (přestupkova hladina) 6 neuděluje se na místě 7 000 - 25 000 6 - 18 měsíců
Řízení pod vlivem drog (hladina trestného činu) 6 neuděluje se na místě finanční pokuta do 50 000 Kč, odnětí svobody až na 3 roky 1 - 10 let
Odmítnutí testu na alkohol a návykové látky 6 neuděluje se na místě 25 000 - 75 000 1,5 - 3 roky

Hrozí vám zákaz řízení nebo vybodování za Drogy za volantem?

Vemte si spolehlivého advokáta a zachraňte si řičák.

Srovnali jsem nejznámější firmy na obranu práv řidičů.

Stejně jako u jiných dopravních přestupků, má trest za řízení pod vlivem drog několik částí.

 • Zákaz řízení - zákaz činnosti (tj. odebrání řidičského oprávnění za drogy) na dobu 6 - 18 měsíců nebo 1 - 3 roky u trestného činu. Po uplynutí poloviny trestu můžete požádat o prominutí zbytku trestu a získat řidičské oprávnění zpět.
 • Body do bodového systému. Vždy 7 bodů. Vysoké bodové hodnocení vám výrazně zvyšuje šanci na vybodování. Zvlášť nepříjemné vybodování je, když poslední delikt jsou drogy.
 • Pokuta ve správním řízení je 2500 - 20 000 Kč. Obvykle dostanete nějakou průměrnou hodnotu kolem 10 000 Kč. V trestním řízení to může být až 50 000 Kč.

Po uplynutí trestu zákazu řízení, musí řidič před žádostí o vrácení řidičského průkazu, absolvovat:

 • Vyšetření zdravotní způsobilosti - je nutné pro příhlášení na autoškolu a psychologické vyšetření.
 • Autoškola - pokud má vykonaný trest (zákaz řízení) vyšší než 12 měsíců, řidič je povinen absolvovat zkoušky v autoškole (jízdu + testy), nikoli však cvičné jízdy.
 • Dopravně psychologické vyšetření pokud byl udělen trest zákaz řízení vyšší 6 nebo více měsíců. Jedná se o psychotesty, v ceně zhruba 2500 - 3500 Kč.

Pokud budete řidit motorová vozidla i v zákazu řízení, dopouštíte se trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí

Policejní kontrola a měření hladiny drog v krvi

Policejní kontrola spojená s měřením drog v krvi je pro většinu řidičů stresujícím zážitkem. Proto zde rozepíšeme její průběh, ať víte co čekat.

Vyzvat řidiče k orientační zkoušce na jinou návykovou látku než alkohol (dle §5 odst. 1, písm. g zákona č. 361/2000 Sb., tzv. silniční zákon), může :

 • policista státní policie,
 • příslušník Vojenské policie,
 • strážník obecní policie nebo
 • ošetřující lékař.

Řidič je na základě zřetelné výzvy, povinen se podrobit orientační zkoušce na drogy (návykové látky). Policista nemusí mít podezření, že jste pod vlivem drog (mezi lidmi se traduje, že policista musí mít nějaký důvod pro drogovou zkoušku, ale nemusí). Orientační zkouška (líznutí) je záležitost jednotek minut.

Pokud chce policista, aby jste se podrobil odbornému lékařskému vyšetření (odběr krve), musí již mít důvodné podezření (např. pozitivní lizací test, tělesné znaky vykazující ovlivnění drogami, apod.)

Před provedením zkoušky vás musí policista poučit o:

 • právních následcích zkoušky,
 • možnosti odmítnou tento způsob měření (tedy vaše právo jít rovnou na krevní zkoušku),
 • právních následcích pokud se odmítnete podrobit orietnační nebo krevní zkoušce (tzv. odmítačka ).

Orientační zkouška na drogy

Orientační testování řidičů na návykové látky se provádí pomocí indikačních papírků Drugwipe (obvykle řada 5S) a zjišťuje zda řidič požil či nepožil drogy (tedy výstupem nejsou žádné konkrétní hodnoty). Většinou se používá test ze slin (tzv. líznutí, další možnost je pak test z potu).

Výdsledek testu je brán jako orientační a výstup nelze použít jako důkaz v dalším řízení (nemá důkazní hodnotu). Výsledek dle kombinace barevných čárek ukazuje pouze pozitivní/negativní a neplatný výsledek.

 • Spolehlivost je dle výrobce 95%. Tester může ukazovat často falešný pozitivní výsledek, protože principem je zjišťovat, jak reaguje náš organismus na různé chemické reakce. Tyto sledované chemické reakce však mohly nastat i z jiných fyziologický důvodů než požitím drogy (např. pasivní kouření Marihuanny, užívání některých léků, apod.).

 • Tester nerozlišuje dobu užití. U lidí s dlouhou dobou odbourávání drog může ukazovat pozitivní výsledek, přestože uběhly týdny od požití drogy a v současné chvíli již řidič není pod jejím vlivem.

 • Testování se může provádět při teplotách v rozmezí +5 až +40 °C. Po celou dobu od rozbalení po výsledek na něj nesmí pršet ani sněžit.

 • Drugwipe 5S dovede určit následující látky: Marihuana - THC, hašiš, pervitin - metamfetaminy, MDMA, extáze, kokain, crack, heroin a morfin. Novější řada papírků 6S ještě Benzodiazepin (BDZ).

Krevní test (odborné vyšetření)

Krevní test by se měl provádět vždy, pokud je řidič při orientační zkoušce ze slin pozitivní nebo vždy na přaní řidiče. Cílem je zjištění výše hladiny konkrétní drogy (a tedy zda řidiče droga ovlivňuje či nikoli).

Proces trvá několik hodin a policistům se mnohdy nechce toto absolvovat. Je nutné si pamatovat, že po pozitivním testu na Drugwipe se odborné vyšetřní provadí vždy.

Může stát, že policisté u sebe nemají lízací test a rovnou vám řeknou, že vás chtějí odvést na krev. K tomuto musí mít důvodné podezření. Slovně vám sdělit jaké vykazujete znaky podezřelého chování a následně toto sdělení zadokumentovat.

Zakončení kontroly

 • orientační zkouška s negativním výsledkem - drogy neprokázány - policie by vás měla pustit dál bez dalších obstrukcí.

 • orientační zkouška s pozitivním výsledkem - drogy prokázány - je nutné jet na krev (odborné vyšetření) kde se upřesní výsledek, zda je hladina drog aspoň v přestupkové hladině. Pokud jste předložili řidičský průkaz, tak vám jej odeberou, vystaví Potvrzení o zadržení řidičského průkazu a od této doby nesmíte řidit. Policista vás musí poučit, co to znamená.

  Zadržet lze pouze fyzickým odebráním, tzn. že pokud jej nepředložíte, řidičák vám nechají.

  Policie zprávu o zadržení vašeho průkazu musí do druhého dne odeslat na příslušný obecní úřad. Samozřejmě nesmíte svým autem odjet a musíte u někoho zajistit odvoz. Doba od zadržení průkazu se vám už započítává do případné délky uděleného trestu zákazu řízeni.

  Dále odesílá na správní úřad úřední záznam z kontroly, který obsahuje informace o spáchaném přestupku a popis celé situace.

  Na základě odborného vyšetření a zjištěné hladiny drogy v krvi je delikt posuzován jako přestupek v přestupkovém řízení nebo jako trestný čin v soudním řízení.

Správní řízení

Řízení motorového vozidla pod vlivem drog v nižší hladině řeší obecní úřad formou Příkazu nebo ve správním řízení (policisté neřeší na místě, ale mohou vám na místě zabavit řidičský průkaz). Obvykle vám přijdou dva dokumenty

1. Oznámení o zadržení řidičského průkazu

Oznámení o zahájení správního řízení o zadržení řidičského průkazu - pokud vám byl zadržen řidičský průkaz při policejní kontrole, přijde poštou Oznámení, dle zákona do 5 dnů. Reálně je to později (nicméně nelze se na to odvolávat jako pochybení úřadu). V dokumentu je uvedeno, že vám byl zadržen řidičský průkaz a bude zadržen až do pravomocného rozhodnutí správního řízení o spáchaném přestupku.

Oznámení o zadržení řidičáku řeší příslušný obecní úřad v místě trvalého bydliště řidiče.

Co dělat při Oznámení o zadržení řidičského průkazu? Máte dvě možnosti:

 • Souhlasit s Oznámením, průkaz nechat zadržený na úřadě a dodržovat povinnost, že nesmíte řídit. Pokud budete řídit se zadrženým průkazem, dopouštíte se přestupku Jiné porušení povinností.

 • Odeslat na úřad Žádost o navrácení řidičského průkazu a při dobře sepsané žádosti vám úřad může vyhovět a průkaz vrátit. Výhodou je, že následně můžete řidit po celou dobu, kdy probíhá správního řízení řešící váš přestupek. A to může být i několik měsíců. Pokud pak vyhrajete, ušetří několik měsíců kdy by jste měli zákaz řídit. Nevýhodou je, že pokud správní řízení prohrajete, tato doba se vám nezapočítává do výkonu trestu zákazu řízení.

2. Příkaz

Příkaz - přijde poštou za 2-3 týdny a je to forma rozhodnutí o přestupku, ale bez jeho projednání. Úředník na základě policejního “Úředního záznamu” zhodnotí, že má dost důkázů a rovnou vám pošle vyrozumění s výši pokuty a délkou zákazu řízení. Tento postup se používá plošně a úřednicí posílají příkaz automaticky, aniž by vyhodnotili dostatek důkazů.

Příkaz řeší příslušný obecní úřad v místě spáchání přestupku.

Co dělat s Příkazem z úřadu? Máte dvě možnosti:

 • Souhlasit s příkazem, tzn. nedělat nic a nechat jej nabýt právní moci (bude pravomocný). Jakmile nabyde příkaz platnosti, začíná vám zákaz řízení a musíte do 5 dnů odevzdat řidičský průkaz. Pokud vám již dříve odebral řidičák policista, tak samozřejmě nic neodevzdáváte.

 • Podat odpor, což je ve správním řízení forma odvolání. Odpor se podává pokud se chcete aktivně bránit trestu. Musíte jej podat do 8 dnů od doručení a poté začíná standardní správní řízení. Platnost pokynů v Příkazu se růší a zákaz řízení tak zatím není pro vás platný (můžete dál řidit až do ukončení správního řízení).

Po zahájení správního řízení začíná obvyklé kolečko ústních jednání, nahlížení do dokumentace a dokazování. Zde začíná fáze aktivní obrany.

Řízení vozidla po užití návykové látky - přestupek

Jízda pod vlivem návykové látky je velmi vážný přestupek, který řeší správní úřad.

Hladiny drog v krvi pro přestupek jsou dány v následujícím výčtu:

 • Marihuana THC 2 - 10 ng/ml
 • Pervitin Methamfetamin 25 - 150 ng/ml
 • Amfetamin 25 - 150 ng/ml
 • MDMA extáze 25 - 150 ng/ml
 • MDA extáze 25 - 150 ng/ml
 • Kokain 25 - 75 ng/ml
 • Morfin 10 - 200 ng/ml

Postih je vždy zákaz řízení a finanční pokuta. Výše trestu se odvíjí od vaší ridičské minulosti. Pokud jste zatím nespáchal vážný přestupek, bude se váš trest pohybovat ve spodní hranici. Pokud jste ale byl v minulosti tréstán za drogy, počítejte s maximální výší.

Soudní projednání

Vysoká hladina drog v krvi je posuzována jako trestný čin (stanoveno až v roce 2020). Trestný čin je předán soudu, který jej dále řeší. Soud vám pošle poštou trestní příkaz.

Obvykle vám přijdou dva dokumenty.

1. Oznámení o zadržení řidičského průkazu

Pokud vám policisté na místě zabavili řidičský průkaz, přijde vám z úřadu Oznámení. Více viz. výše.

2. Trestní příkaz

Trestní příkaz je rozhodnutí v trestním řízení, aniž by se případ projednával v hlavním líčení (klasický soud). Je zde popsáno, kdy, kde a čeho jste se dopustil. Dále obsahuje výrok o vině a uloženém trestu (zákaz řízení, finanční pokuta, případně odnětí svobody s podmínkou). Poučení o opravných prostředcích (něco jako odvolání).

Co dělat s trestním příkazem? Máte dvě možnosti:

 • Souhlasit s příkazem, tedy neděláme nic a necháme příkaz nabýt právní moci (příkaz bude platný). Poté se řídíme instrukcemi v trestním příkazu (např. odevzdání řidičského průkazu).

 • Podáme odpor do 8 dní od obdržení trestního příkazu. Tím se trestní příkaz ze zákona zruší a bude nařízeno hlavní líčení (klasický soud). Váš případ je předán státnímu zástupci, který připravuje obžalobu.

V této chvíli je vhodné kontaktovat státního zástupce (např. přes vašeho advokáta) a domluvit se na řešení věci přímo s ním, bez nutnosti konání soudního líčení. Je to tzv. Dohoda o vině a trestu, dle trestního řádu § 196 odst. 2 a 3, § 206a až 206d. Vzhledem k zahlcení soudů, je tento postup preferován a lze se dohodnout na mírnějších trestech, než které hrozí při soudním projednávání.

Pokud budete mít zkušeného advokáta, můžete dosáhnout i trestu, který je nižší než u přestupku za drogy. S velkou pravděpodobností však nedosáhnete úplného osvobození a vždy nějaký trest dostanete.

Řízení pod vlivem omamných látek vylučující způsobilost

Řízení pod vlivem omamných látek vylučujícím způsobilost je závažný trestný čin, který řeší soud.

Hladiny drog v krvi pro trestný čin jsou dány v následujícím výčtu:

 • Marihuana THC - nad 10 ng/ml
 • Pervitin Methamfetamin - nad 150 ng/ml
 • Amfetamin - nad 150 ng/ml
 • MDMA extáze - nad 150 ng/ml
 • MDA extáze - nad 150 ng/ml
 • Kokain - nad 75 ng/ml
 • Morfin - nad 200 ng/ml

Trestem je:

 1. zákaz činnosti (řízení) na 1 - 10 roky,

 2. pokuta 25 000 - 50 000 Kč,

 3. v některých případech i odnětí svobody. Odnětí svobody (výjmečně až na 3 roky bezpodmínečně) hrozí v těchto situacích:

  • způsobení dopravní nehody pod vlivem drog,
  • jízda pod vlivem drog při výkonu povolání (např. řidič kamiónu),
  • řízení hromadného dopravního prostředku pod vlivem drog (např. řidič autobusu),
  • opakované řížení pod vlivem drog v posledních 2 letech.

Trestný čin řízení pod vlivem omamných látek je většinou ohodnocen přísnějším trestem než řízení pod vlivem alkoholu.

Jak se bránit při řízení pod vlivem drog

Řidič, který se chcete aktivně bránit potenciálnímu zákazu řízení by měl mít rozsáhle znalosti v silničním právu, zákon o policii, trestní zákoník a správní řád. Pokud v tomto nejste odborníkem, najměte si advokáta (ideálně zaměřeného na dopravní delikty), který vás bude zastupovat ve správním řízení nebo jednání se státním zástupcem.

Vaší budoucí obranné strategii však můžete zdarma velmi pomoci, pokud se bude správně chovat již při policejní kontrole. Zde si můžete předpřipravit spoustu výhod, která vašemu právnímu zástupci výrazně pomohou při následné obhajobě ve správním řízení nebo soudním projednávání.

Při rozhodování, zda se budete bránit, mohou nastat v podstatě čtyři scénáře:

 1. Nepožili jste drogu, ale výsledek krve je pozitivní - v takovém případě se vždy braňte. Tzn. držte se našich rad, jak se chovat při kontrole a následně si najměte advokáta se specializací na dopravní přestupy a trestné činy. Je zde reálná, velmi vysoká šance, že zákaz řízení bude vyvrácen.

 2. Požili jste drogu, výsledek krve je v přestupkové hodnotě a nevadí vám zákaz řízeni - v tomto příadě nemusíte dělat nic. Odevzdejte řidičák hned při kontrole (tato doba se vám již počítá do zákazu řízení). Až vám dojde Přikaz, nereagujte a po předepsané době jděte odevzdat řidičák.

  Dostanete zákaz maximálně na 12 měsíců a když v polovině zažádáte o vrácení řídičáku, tak reálný trest bude cca 7 měcíců.

 3. Požili jste drogu, výsledek krve je v přestupkové hodnotě, ale chcete dál řidit - v tomto případě je nutné se při policejní kontrole chovat dle našich rad. Jakmile vám přijde Přikaz, podejte Odpor (sami nebo přes adovkáta) a najměte si advokáta, který vás bude dále zastupovat. Šance, že zákaz řízení za drogy nakonec nedostanete je poměrně malá (obecně nižší než 30%), ale lze dosáhnout například kratšího zákazu (díky advokátovi dostanete například 6 měsíců zákaz, za 3 měsíce požádáte o vrácení, tzn. reálný zákaz řízení bude cca 4 měsíce)

  Další strategií je protahovat správní řízení a mezitím se připravit na období, kdy nebudete mít řidičák (např. změnit práci, pokud jste řidič z povolání nebo obchodní zástupce, domluvit si častější homeoffice, apod.)

 4. Požili jste drogu, výsledek krve je v hodnotě trestného činu - při policejní kontrole se chovejte dle našich rad. Tím přípravíte advokátovi lepší vyjednávací pozici. Je nutné si najmout advokáta pro tzv. minimalizaci škod, protože nějaký trest dostanete vždy. Zákaz řízení vám hrozí s vysokou pravděpodobností. Navíc je stále ve hře trest odnětí svobody (obvykle podmíněný - tedy nejdete do vězení, ale nesmíte spáchat nějaký trestný čin).

  Schopný advokát využije institut o vině a trestu a dohodne se ze státním zástupcem ještě než začne soud (nově platí, že se můžete se státním zástupcem dohodnou i sami, nicméně advokát bude mít více zkušeností při vyjednávání lepších podmínek dohody). Institut o vině a trestu je levnější a rychlejší řešení a trest bude pravděpodobně nižší než u případného soudu.

Jak se chovat při policejní kontrole

Při kontrole se držte následujích tipů, které vám zajistí pár výhod nebo aspoň poctivější proces při správním či trestním řízení.

1. Nahrejte si celou kontrolu

 • Jakmile vás hlídka zastaví, zapněte nahrávací zařízení (např. kamera na mobilním telefonu, hlasová aplikace na telefonu, apod.). Zařízení si samozřejmě vyzkoušejte doma, protože při zastavení jste pod tlakem a stresem. Nemáte čas zjišťovat jak funguje nahrávání hlasu v mobilu.
 • Pro váš klid si strčte mobil do kapsy. Nicméně i když jej budet držet v ruce, policisté musí nahrávní strpět a nesmí vám jej zakazovat či dokonce brát mobil.
 • Nahrávkou získáte svědectví na všechny procesní chyby, kterých se policisté dopustí (např. nedošlo k poučení řidiče před zkouškou). Také vyrovnáte nerovný poměr sil, kdy jsou na vás policisté dva a mohou si navzájem potvrzovat svá svědectví.

2. Nepředkládejte řidičský průkaz

 • At už jste užil návykovou látku nebo ne, na první vyzvání řekněte, že řidičák nemůžete najít.
 • Pokud bude zkouška negativní, “náhodou” jej najdete a vyhnete se tak pokutě.
 • Pokud řidičák předložíte a nadýcháte, už vám ho nevrátí a zadrží jej (následně pošlou na úřad, který vás o tom informuje). Nemohli by jste řidit.
 • Pokud řidičák nepředložíte a nadýcháte, nevezmou vám jej. A můžete řídit i v průběhu následného správního řízení.

3. Mluvte co nejméně

 • Policistům zbytečně nic nevysvětlujte, nepřiznávejte a neodpovídejte na dotazy. Obhajoba se provádí až při správním řízení. Cokoli řeknete zde, vám může později uškodit (známá hláška z krimi seriálu “Cokoli řeknete, může být použito proti vám” zde opravdu platí).

 • Na klasické dotazy typu “Pane řidiči, užil jste návykové látky před jízdou?” neříkejte nic. Případně řekněte, že ne. Pokud přiznáte drogu a orientační test ukáže negativní, budou vás chtít vzít i na krev (vaše přiznání stačí jako důvodné podezření).

 • Zbytečně si nehrejte na chytrého, neházejte s paragrafy. Spíš pokorně mlčte, poslouchejte a nahrávejte. Policisté tak udělají více procesních chyb, které později využijete.

4. Náležitosti orientační zkoušky na drogy

 • Před provedením zkoušky vás musí policista poučit o právních následcích zkoušky, možnosti odmítnou tento způsob zjišťování (tedy vaše právo jít rovnou na krevní zkoušku), právních následcích pokud se odmítnete podrobit orietnační nebo krevní (odborné) zkoušce.

 • Test musí být v neporušeném obalu (policista by jej vám měl ukázat)

 • Papírek Drugwipe se smí užívat v rozmezí teplot +5 až +40 °C. Při zkoušce na něj nesmí pršet nebo sněžit.

 • Orientační zkoušku nikdy neodmítejte. Jednak ji nelze použít jako důkaz a zadruhé testy Drugwipe vykazují i falešně negativní výsledek. Tzn. že máte vždy asi 5% pravděpodobnost, že bude výsledek negativní i když budete pod vlivem drog.

 • Olíznutý papírek nesmíte ztratit z dohledu po celou dobu manipulace. Obvykle jej policista položí na kapotu policejního vozu (pozor, ať není rozehřátá). Vybarvení čárek trvá několik minut a je nepřípustné aby s testem policisté odešli například do auta (výsledek lze snadno zamnipulovat). Konečný výsledek trvá zhruba 10 minut.

 • Zbarvený papírek si vyfoťte, ideálně i s číslem odznaku policisty v pozadí.

5. Možnost odmítnutí krevní zkoušky

Pokud jste nepožili drogu a máte pozitivní lízačku, vždy se podrobte krevní zkoušce. Ta by měla nepotvrdit přítomnost drog.

Pokud jste drogu užili, máte pozitivní lízačku, musíte se nyní rozhodnout.

 • Zda pojedete na krev a bude přesně určeno zda je to přestupek nebo trestný čin.
 • Nebo, pokud se domníváte že máte vysokou hladinu drog, odmítnete krevní zkoušku a dostanete přestupek Odmítnutí testu na alkohol a návykové látky. Výhodou odmítačky je, že přesně víte jaký rozsah trestu dostanete a je zpravidla mírnější než trestný čin s vysokou hladinou návykových látek v krvi.

Jak odhadnu, zda mám nízkou přestupkovou nebo vysokou hladinu trestného činu? Lze odvodit jen velmi obecně dle doby, která uplynula od posledního užití drogy.

 • Užili jste drogu před více než 24 hodinami - pravděpodobně budete pouze v přestupkové hladině. Pokud jste pravidelným uživatelem drog, je celkem jisté, že pořád budete mít hladinu v krvy vysokou na hodnotách trestného činu (typicky například THC). Pokud nejste pravidelným uživatelem drog a měli jste drogu před více než 24 hodinami, odmítačku nepřijímejte a jděte na krev. Bude to přestupek s nižší výši trestu.

 • Užili jste drogu před méně než 24 hodin - je celkem jisté, že krevní test ukáže hladinu pro trestný čin. . V takovém případě se vám vyplatí odmítačka, protože trest za trestný čin bude zřejmě vyšší.

  Existují však situace, kdy je pro řidiče výhodné posuzovat řízení pod vlivem drog jako trestný čin místo odmítačky (někdy je trestný čin dokonce výhodnější než přestupek).
  Mít trestný čin místo odmítačky nebo přestupku za drogy je výhodně například:

  • řidič nikdy nebyl za drogy trestán,
  • má čistý trestní rejstřík,
  • nemá evidované jiné přestupky v kartě řidiče,
  • má v krvi jen mírně drog nad hladinou trestného činu (např. 12 ng/ml THC, kdy trestní hladina je 10ng/ml)

6. Nechte se policisty zhodnotit

 • Požadujte, aby policisté slovně zhodnotili, zda dle jejich názoru vykazujete příznaky ovlivnění návykovou látkou a popsali jaké příznaky to jsou.

 • Pokud řeknou, že příznaky nevykazujete, uvdeďte toto do policejního záznamu k vašemu vyjádření. Stačí doplnit větu: “Na dotaz, zda vykazuji příznaky ovlivnění alkoholem, odpověděl policista že nikoli”.

 • Pokud řeknou, že příznaky opilosti vykazujete, chtějte ať je popíšou. Vše samozřejmě mějte nahrané.

 • Díky tomu, nebudou moci do pozdějšího protokolu napsat, že jste byl úplně úplně sjetí.

7. Pozor na nechtěné odmítnutí krevního testu

Pokud máte výsledek pozitivní, ale drogu jste neužili vůbec nebo před více než 24 hodinami, trvejte na krevní zkoušce. Celá procedura odběru však trvá dlouho. Pro ulehčení práce (nechce se jim na krevní test - zabere to totiž několik hodin) používají policisté několik triků jak vás vědomě vmaniupulovat do přestupku Odmítnutí testu na alkohol a návykové látky - tzv. odmítačka.

Obecná rada je, že každou výzvu na krevní zkoušku přijměte.

Výjímkou je situce, kdy by jste se dostali na vyšší hladinu trestného činu (např. THC nad 20 ng/ml apod.). Zde už se vyplatí zvážit Odmítnutí dechové zkoušky. Nicméně dokazovaní spáchání odmítačky ve správním řízení je pak pro úředníka jednoduché a sankce jsou poměrně vysoké.

Manipulativní triky používané policisty najdete v článku ZDE.

8. Fotka Oznámení přestupku

 • Policisté na konci pozitivní orientační zkoušky sepisuje dokument Oznámení přestupku. Zde by měly být všechny hlavní body provedené zkoušky, výsledek a definovaný přestupek.

 • Máte možnost nechat do záznamu napsat své vyjádření k situace. Využijte pro některá tvrzení, uvedená výše (např. vyjádření policistů, že nevypadáte jako opilec v deliriu).

 • Oznámení přestupku nemusíte podepisovat, ale rozhodně si jej vyfoťte, ať zamezíte jeho možné pozdějí úpravě a dopisování informací.

 • Jakmile vám dají dokument na kontrolu, můžete například přeškrtnout prázdné plochy. Aby nebylo možné později neco dopisovat.

 • Dokument policista zasílá na příslušný správní úřad, kde úředník obsah dokumentu zapracuje do formy Příkazu (viz. výše).

Jak se bránit při správním řízení za drogy

Cíl obhajoby při řízení pod vlivem drog je:

 • úplné zrušení trestu zákazu řízení (dané Příkazem), nebo
 • udělení trestu v nejnižší možné sazbě.

Úspěšnost (tj. nedostanu zákaz řízení) je individuální. V případě aktivní obrany řidiče je vhodné si najít advokáta nebo osobu zběhlou v silničním zákonu a správním řádu. Ti by vám po přečtení vašeho Příkazu měli zhruba řict jaké jsou vaše vyhlídky (toto zhodnocení zpravidla bývá zdarma).

Na základě toho se rozhodnete, zda se vám vyplatí bránit (v podstatě se rozhodujete mezi cenou právních služeb vs. délkou zákazu řízení).

Při hledání obhájce se ale vyhněte lidem, kteří vám slíbí, že vás z toho dostanou na 90% a podobné nesmysly. Dlouhodobá úspěšnost obhajoby ve správním řízení u případů s řízení pod návykových látek je pod 30%.

Nechte se zatupovat vždy, pokud chcete co nejdříve řídit. S právníkem máte vysokou šanci, že dostanete spodní hranici zákazu řízení (a pokud po polovině trestu zažádáte o vrácení řidičského průkazu, jsme u přestupku někde u 4 měsíců zákazů, to se dá snést).

Pokud budete mít obhájce, bude zpravidla dělat tyto kroky:

 • Sepíše Žádost o navrácení řidičského průkazu pokud jste jej při policejní kontrole odevzdali policistům.
 • Podá Odpor a tím zahájí správní řízení.
 • Hledá procesní chyby policie, zda byly dodrženy zákonné podmínky v rámci prováděného testu na přítomnost omamných psychotropních látek či odběru biologického materiálu.
 • Bude hledat administrativní chyby způsobené úředníkem (zda jedná dle zákona - např. zda jste byl poučen).
 • Sepíše vám Podání vysvětlení a bude radit jak moc dále vypovídat (kolik toho úředníkovi říct).
 • Bude napřímo konfrontovat policisty, kteří jsou ve správním řízení v roli svědků proti vám.
 • Jedná s pracovníky správního úřadu za účelem uložení pokuty a zákazu řízení na spodní hranici zákonných sazeb s ohledem na konkrétní okolnosti případu a osobu řidiče.
 • V případě uložení zákazu řízení, po uplynutí poloviny zákazu podá návrh na vrácení řidičského oprávnění a projde za vás celým procesem vrácení rychleji.

Jak se bránit při soudním řízení

Cíl obhajoby za trestný čin řízení pod vlivem návykové látky je:

 • úplné zrušení trestu zákazu řízení (dané Příkazem), nebo
 • podmíněné zastavení trestního stíhání - ať není záznam v trestním rejstříku, nebo
 • udělení trestu v nejnižší možné sazbě.

Úspěšnost, že nedostanu zákaz řízení za trestní čin, je velmi nízká. V případě aktivní obrany řidiče v trestním řízení si rozhodně najděte advokáta. Ten by vám po přečtení vašeho Příkazu měl zhruba řict jaké jsou vaše vyhlídky (toto zhodnocení zpravidla bývá zdarma).

Při hledání obhájce se ale vyhněte lidem, kteří vám slíbí, že vás z toho dostanou na 90% a podobné nesmysly. Pokud jste se skutečně provinili a byla krevním testem prokázaná droga před jízdou, počítejte se zákazem řízení. Obrana je víceméně postavena na minimalizaci škod. Tzn. aby trest byl ve spodní hranici.

Nechte se zastupovat vždy! Protože u trestného činu jsou vysoké tresty (až odnětí svobody) a právník může trest udržet na spodní hranici.

Váš obhájce bude zpravidla dělat tyto kroky:

 • Sepíše Žádost o navrácení řidičského průkazu pokud jste jej při policejní kontrole odevzdali policistům.
 • Podá Odpor a bude se snažit odklonit trestní řízení (tzv. podmíněné zastavení trestního stíhání), abyste neměli záznam v trestním rejstříku.
 • Hledá precesní chyby policie, zda byly dodrženy zákonné podmínky v rámci prováděného testu na přítomnost omamných psychotropních látek či odběru biologického materiálu.
 • Bude hledat administrativní chyby způsobené soudním úředníkem (zda jedná dle zákona).
 • Bude napřímo konfrontovat policisty, kteří jsou v soudním projednávání v roli svědků proti vám.
 • Využije Institut o vině a trestu a pokusí se vyjednat se státním zástupcem rozumný trest.
 • V případě nedohody vás bude zastupovat u hlavního líčení před soudem.
 • V případě hrozby trestu odnětí svobody (vězení) bude usilovat o dosáhnoutí tzv. alternativního trestu (např. veřejně prospěšné práce a domácí vězení).
 • Bude minimalizovat peněžitý trest na nejnižší možnou výměru s ohledem na vaše majetkové poměry (měsíční příjem, movitý a nemovitý majetek, exekuce a insolvence).
 • Bude minimalizovat trest zákazu řízení na nejnižší výměru (například i proto, aby jste nemuseli znova vykonávat autoškolu - přezkoušení z odborné způsobilosti).
 • V případě uložení zákazu řízení, po uplynutí poloviny zákazu podá návrh na vrácení řidičského oprávnění a projde za vás celým procesem vrácení rychleji.

Odmítnutí krevní zkoušky na drogy

Odmítačka je přestupek Odmítnutí testu na alkohol a návykové látky. Za tento vážný přestupek jsou sankce zákaz řízení na 1-2 roky, pokuta až 50 000 Kč a 7 bodů do karty řidiče (bodový systém).

Orientační zkoušku na návykové látky podstupte vždy. Můžete mít štěstí a být negativní i když jste užili drogu.

Odborné vyšetření na návykové lávky (odběr krve) podstupte pokud jste užili drogu před více než 24 hodinami. Bude se pravděpodobně jednat o přestupek Řízení pod vlivem drog (přestupkova hladina). a ten je mírnější než odmítačka

Odborné vyšetření na návykové lávky (odběr krve) odmítněte pokud jste měl jste drogu před méně než 24 hodinami. Případný krevní test by prokázal vysokou hladinu drog v krvi a jednalo by se o trestný čin Řízení pod vlivem drog (hladina trestného činu), který je přísnější než odmítačka.

Odmítnutí krevního testu na drogy je dále vhodné například když:

 • Jste v podmíněném výkonu trestu (podmínce) a máte obavy, že budete mít vysoké hodnoty (tj. trestný čin) - za spáchání trestného činu se znova rozjede soudní řízení a hrozí že soud změní podmínku na nepodmíněný trest odnětí svobody (tedy půjdete do vězení).

 • Nenechce delikt projednávat jako trestný čin a mít záznam v trestním rejstříku (z různých důvodu - například soudíte se o návštěvy či střídavou péči dítěte nebo trestný čin vám znemožní výkon nějaké funkce, apod.)

Využítí Odmítačky má tedy v některých situacích dobrý důvod. Navíc víte přesně jaký trest lze očekávat. To u trestného činu řízení ve stavu vylučujícím způsobilosti nejde moc předpovídat.

V posledních měsících se mezi politiky hovoří o výrazném zvýšení trestů za Odmítnutí.

Tolerance drog za volantem

Tolerance drog při řízení je dána tabulkou maximálních hodnot, při který ještě můžete řídit. Pokud jste v daném pásmu nízkých hodnot, podle odborníků nemají drogy vliv na vaše řidičské schopnosti a dále se neřeší.

Maximální možné změřené hodnoty při kterých můžete ještě řídit, jsou pro jednotlivé drogy:

 • Marihuana THC - méně než 2 ng/ml,
 • Pervitin Methamfetamin - méně než 25 ng/ml,
 • Amfetamin - méně než 25 ng/ml,
 • MDMA extáze - méně než 25 ng/ml
 • MDA extáze - méně než 25 ng/ml
 • Kokain - méně než 25 ng/ml
 • Morfin - méně než 10 ng/ml

Vrácení řidičského oprávnění za drogy za volantem

Vrácení řidičského oprávnění a průkazu je několika týdenní byrokratický proces, který vám zabere čas. Nejedná se o automatické vrácení, že by vám po uplynutí trestu zákazu řízení příšla pobídka k vyzednutí průkazu.

Proto, pokud jste měli advokáta na obhajobu proti zákazu řízení, neváhejte se na něj obrátit (obvykle je vrácení řidičáků součastí služby právní ochrany).

Je nutné splnit i další podmínky vrácení, které celý proces protahují (autoškola, dopravně psychologické vyšetření vyšetření). obecně tak můžeme řícet, že proces vrácení řidičáku trvá 1-3 měsíce od dne ukončení trestu.

Podrobně o vrácení řidičského oprávnění píšeme v samostatném článku!

1. Prominutí zbytku trestu po vykonání poloviny trestu

Po uplynutí poloviny vyměřeného trestu zákazu řízení za drogy máte možnost žádat úřad o prominutí zbytku trestu. O prominutí musíte požádat skrz neformální žádost (podrobně popsat, že pominuly důvody, proč jste dostali zákaz - např. dostali jste zákaz za řízení pod vlivem drog, ale prošli jste odvykačkou na drogy).

Na prominutí není právní nárok a záleží na úředníkovi, zda vám vyhoví. U krátkých zákazů za méně závažné přestupky by s tím neměl být problém. U delších zákazů je vhodné najmout advokáta, který žádost sepíše. Žádost musíte odevzdat nejdříve první den po uplynutí poloviny trestu.

Úředník rozhodne formou Rozhodnutí o prominutí výkonu zbytku trestu, do 30 dnů. Pokud je prominutí přijato, můžete pokračovat dalším krokem.

2. Žádost o vrácení řidičského průkazu

Jakmile vykonáte celý trest zákazu řízení nebo dostanete Rozhodnutí o prominutí zbytku trestu, můžete žádat o vrácení řidičského oprávnění. Vyplníte Žádost o vrácení řidičského oprávnění a spolu s dalšími dokumenty podáte na úřad s rozšířenou působností.

Pokud splníte všechny zákonné podmínky vrácení, úřad vám musí vyhovět. Do 30 dnů vydá Rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění. Jakmile rozhodnutí nabyde právní moci (po uplynutí lhůty na odvolání) získali jste zpět řidičské oprávnění a na úřadě si vyzvednete řidičský průkaz (je-li stále platný).

Falešně pozitivní orientační zkouška bez požití drog

Orientační test Drugwipe má dle výrobce přesnost 95%. Tzn. že máte až 5% šanci, že vám ukáže pozitivní výsledek, přestože jste čistí.

Toho lze samozřejmě využít i z druhé strany, kdy pod vlivem drog máte až 5% šanci, že bude výsledek negativní.

Rizikové skupiny pro falešný výsledek je zejména:

 • lidé užívající léky na bolest.

V případě pozitivního výsledku vás policisté vyzvou na krev - to přijměte nebo odmítněte dle doporučených kroků obrany (viz. výše).

Vyjímky pro řízení pod vlivem návykové látky - krajní nouze

V některých nouzových situacích můžete řidit i pod vlivem vlivem návykových látek. Jsou označovány jako Krajní nouze a popisuje je Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení v nich, § 24 – Krajní nouze.

Smíte řídit pod vlivem drog v případě, že odvrátíte větší nebezpečí, než jaké hrozí, když budete řidit pod vlivem drog. Například když vezete někoho akutně do nemocnice (zejména případy ohrožení života).

§ 24 – Krajní nouze

(1) Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem.
(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže toto nebezpečí bylo možno za daných okolností odvrátit jinak nebo následek tímto odvracením způsobený je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl-li ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

Každý případ se posuzuje individuálně a poměrně detailně zkoumá. Nepoužívejte tedy krajní nouzy jako běžnou výmluvu.

Řidič pod vlivem drog není automaticky viníkem autonehody

Mylně převažuje názor, že viníkem autonehody se automaticky stane řidič, u které je prokázána hladina dorg. Toto není pravda, přestože jsou drogy za volantem přitěžující okolnost.

Nehoda se vždy vyšetřuje obvyklým způsobem. Navíc se však zjišťuje, jak mohla omamná látka ovlivnit rozhodování řidiče a zda měla droga podíl na vzniku nehody.

Například pokud někdo ignoruje červenou a vjede vám do křižovatky, bude pravděpodobně viníkem on, přestože budete pozitivní na návykové látky (samozřejmě se posuzuje hladina a váš stav, nesmíte být úplně mimo). U vás se bude zkoumat, zda jste mohl nehodě zabránit a jaký podíl měla v rozhodování vaše hladina návykové látky.