Domů >Hlavní dopravní přestupky a trestné činy

Hlavní dopravní přestupky a trestné činy

OBSAH ČLÁNKU ukázat

Tato stránka je rozcestníkem pro závažné přestupky či trestné činy. Odkazujeme na obecný Manuál Právní ochrany řidiče a také podrobné Manály pro vybrané závažné delikty.

Podrobné manuály obsahují informace jako: Co to je za přestupek, co za něj hrozí, co dělat při policejní kontrole, jak se bránit ve správním řízení, apod.

Mezi hlavní závažné delitky (tj. dopravní přestupky a tresné činy) patří:

Samostatnou skupinu pak tvoří vybodování, které není přestupkem, ale kárným řízením za celou skupinu spáchaných přestupků.