Jiné porušení povinností

Údaje jsou aktuální pro rok 2023

Přestupek Jiné porušení povinností patří mezi méně závažné přestupky. Může být řešen přímo na místě policií a to udělením příkazu (dříve bloková pokuta) nebo se řidič může odvolat do správního řízení.

Za spáchání dopravního přestupku "Jiné porušení povinností" hrozí následující sankce:

  • 0 bodů do bodového systému (bodové hodnocení řidičů).
  • pokuta na místě (bloková pokuta) do 2000 Kč nebo pokuta ve správním řízení 1500 -2500 Kč

Parametry přestupku přehledně shrnuje následující tabulka:

Přestupek
Jiné porušení povinností
Paragrafové znění
jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona
Počet bodů v bodovém systému
0
Zákaz řízení
neuděluje se
Pokuta na místě
do 2000 Kč
Pokuta v správním řízení
1500 -2500
Paragraf
§ 125c / 1k)

Chcete si zachránit řidičák a hledáte advokáta?

Podívejte se na naše srovnání firem na obranu práv řidičů.