Domů >Vybodování řidiče >Tabulka přestupků bodového systému >Maření výkonu úředního rozhodnutí

Maření výkonu úředního rozhodnutí

Údaje jsou aktuální pro rok 2023

Trestný čin Maření výkonu úředního rozhodnutí patří mezi závažné trestné činy, nelze je řešit na místě a je vždy projednáván soudem.

Za spáchání trestného činu "Maření výkonu úředního rozhodnutí" hrozí následující sankce:

  • zákaz řízení na 1 - 10 let
  • 4 body do bodového systému (bodové hodnocení řidičů).
  • pokuta ve správním řízení finanční pokuta, odnětí svobody až na 2 roky Kč.

Parametry trestného činu přehledně shrnuje následující tabulka:

Trestný čin
Maření výkonu úředního rozhodnutí
Paragrafové znění
maření nebo podstatné ztížení výkonu rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že a) vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu nebo pro kterou takové oprávnění pozbyl
Počet bodů v bodovém systému
4
Zákaz řízení
1 - 10 let
Pokuta na místě
nelze řešit na místě
Pokuta v trestním řízení
finanční pokuta, odnětí svobody až na 2 roky
Paragraf
§ 337 TZ

Hrozí vám zákaz řízení nebo vybodování za Maření výkonu úředního rozhodnutí?

Využijte ZDARMA naši právní poradnu.

Probereme váš případ. Zodpovíme vám například tyto otázky:

  • Má cenu se bránit?
  • Jaké mám šance na úspěch?
  • Jaké musím udělat další kroky?
Kontaktujte nás kdykoli emailem. Odpovíme vám do 24 hodin.

info@radyproridice.cz