Domů >Vybodování řidiče >Tabulka přestupků bodového systému >Neposkytnutí první pomoci a nepřivolání záchranky

Neposkytnutí první pomoci a nepřivolání záchranky

Údaje jsou aktuální pro rok 2024

Trestný čin Neposkytnutí první pomoci a nepřivolání záchranky patří mezi závažné trestné činy, nelze je řešit na místě a je vždy projednáván soudem.

Za spáchání trestného činu "Neposkytnutí první pomoci a nepřivolání záchranky" hrozí následující sankce:

  • 6 bodů do bodového systému (bodové hodnocení řidičů).
  • pokuta ve správním řízení odnětí svobody až 2 roky Kč.

Parametry trestného činu přehledně shrnuje následující tabulka:

Trestný čin
Neposkytnutí první pomoci a nepřivolání záchranky
Paragrafové znění
Text § 150 Trestního zákoníku: „Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“
Počet bodů v bodovém systému
6
Zákaz řízení
neuděluje se
Pokuta na místě
nelze řešit na místě
Pokuta v trestním řízení
odnětí svobody až 2 roky
Paragraf
§ 150 TZ

Chcete si zachránit řidičák a hledáte advokáta?

Podívejte se na naše srovnání firem na obranu práv řidičů.