Domů >Vybodování řidiče >Tabulka přestupků bodového systému >Nezastavení na červenou nebo pokyn „Stůj“

Nezastavení na červenou nebo pokyn „Stůj“

Údaje jsou aktuální pro rok 2024

Přestupek Nezastavení na červenou nebo pokyn „Stůj“ patří mezi velmi závážné přestupky. Může být řešen přímo na místě policií a to udělením příkazu (dříve bloková pokuta) nebo se řidič může odvolat do správního řízení.

Za spáchání dopravního přestupku "Nezastavení na červenou nebo pokyn „Stůj“" hrozí následující sankce:

  • zákaz řízení na 4 - 6 měsíců, pokud se jedná o opakovaný přestupek (tzv. sledovaný přestupek, způsobený 2x za 12 měsíců)
  • 6 bodů do bodového systému (bodové hodnocení řidičů).
  • pokuta na místě (bloková pokuta) 4 500 - 5 500 Kč nebo pokuta ve správním řízení 7000 - 25000 Kč

Parametry přestupku přehledně shrnuje následující tabulka:

Přestupek
Nezastavení na červenou nebo pokyn „Stůj“
Paragrafové znění
v rozporu s § 4 písm. b) <i>(pokyn policisty)</i> nebo c) <i>(červená na semaforu)</i> nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo, nebo na pokyn k zastavení vozidla daný osobou k tomu oprávněnou při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
Počet bodů v bodovém systému
6
Zákaz řízení
4 - 6 měsíců (pokud způsoben 2x za 12 měsíců)
Pokuta na místě
4 500 - 5 500 Kč
Pokuta v správním řízení
7000 - 25000
Paragraf
§ 125c / 1f) 5.

Chcete si zachránit řidičák a hledáte advokáta?

Podívejte se na naše srovnání firem na obranu práv řidičů.