Domů >Hlavní dopravní přestupky a trestné činy >Odmítačka - odmítnutí testu na alkohol a drogy

Odmítačka - odmítnutí testu na alkohol a drogy

Co je odmítačka

Odmítačka (neboli Odmítnutí testu na alkohol a drogy) je možnost jednání řidiče při policejní kontrole, kdy řidič odmítne test v podobě provedení dechové zkoušky na alkohl, test na přítomnost omamných látek nebo odběr biologického materiálu (tj. krev nebo moč). Policie vás k otestování nesmí nutit.

Jedná se o přestupek Odmítnutí testu na alkohol a návykové látky za který hrozí:

Hrozí vám zákaz řízení nebo vybodování za Odmítačka - odmítnutí testu na alkohol a drogy?

Vemte si spolehlivého advokáta a zachraňte si řičák.

Srovnali jsem nejznámější firmy na obranu práv řidičů.

Jak probíhá odmítačka

 • Při policejní kontrole vás může policista vyzvat k otestování (např. dechové zkoušce nebo krevní test na drogy ).

 • Policista vás musí upozornit na možnost odmítnutí dechové zkoušky a jaké sankce z toho vyplývají. Pokud z jakéhokoli důvodu zkoušku odmítnete, policista vaše jednání vyhodnotí jako Odmítnutí testu a sepsané oznámení se předává na místní správní úřad.

 • Pokud jste předložili hlídce řidičský průkaz, policie vám řidičský průkaz zadrží - a v tuto chvíli nesmíte řídit, jinak se dopouštíte přestupku Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě. Doba zadržení se vám již započítává do případného trestu zákazu řízení. Pokud jste nepředložili průkaz, můžete normálně řidit až do správního rozhodnutí.

 • Správní úřad rozhodne do několika dnů Příkazem (podrobnější dokument, který obsahuje: datum, místo spáchání, průběh události, základní důkazy, porušené paragrafy, výše pokuty, délka zákazu, způsob odevzdání řidičáku, částka k uhrazení nákladů a poučení o podání Odporu).

  Zde nastává chvíle, kdy se musíte rozhodnout zda se bránit nebo souhlasit s vyměřeným trestem v Příkazu.

Jak se bránit při odmítačce

Cíl obhajoby za přestupek Odmítnutí testu na alkohol a drogy je:

 • úplné zrušení trestu zákazu řízení (dané Příkazem), nebo
 • udělení trestu v nejnižší možné sazbě (1 rok) a udělení pokuty na spodní hranic (tj. 25 000 Kč).

Při policejní kontrole se držte následujích tipů, které vám zajistí pár výhod nebo aspoň poctivější proces při správním řízení za Odmítačku. Následně si najměte právního zástupce.

1. Nahrejte si celou kontrolu

 • Jakmile vás hlídka zastaví, zapněte nahrávací zařízení (např. kamera na mobilním telefonu, hlasová aplikace na telefonu, apod.). Zařízení si samozřejmě vyzkoušejte doma, protože při zastavení jste pod tlakem a stresem. Nemáte čas zjišťovat jak funguje nahrávání hlasu v mobilu.
 • Pro váš klid si strčte mobil do kapsy. Nicméně i když jej budet držet v ruce, policisté musí nahrávní strpět a nesmí vám jej zakazovat či dokonce brát mobil.
 • Nahrávkou získáte svědectví na všechny procesní chyby, kterých se policisté dopustí (např. nedošlo k poučení řidiče před zkouškou). Také vyrovnáte nerovný poměr sil, kdy jsou na vás policisté dva a mohou si navzájem potvrzovat svá svědectví.

2. Nepředkládejte řidičský průkaz

 • At už jste pil nebo ne, na první vyzvání řekněte, že řidičák nemůžete najít.
 • Pokud bude zkouška negativní, “náhodou” jej najdete a vyhnete se tak pokutě.
 • Pokud řidičák předložíte a odmítnete test, už vám ho nevrátí a zadrží jej (následně pošlou na úřad, který vás o tom informuje). Nemohli by jste řidit.
 • Pokud řidičák nepředložíte a odmítnete test, nevezmou vám jej. A můžete řídit i v průběhu následného správního řízení (minimálně aspoň získáte čas připravit se na období bez řidičského oprávnění).

3. Mluvte co nejméně

 • Policistům zbytečně nic nevysvětlujte, nepřiznávejte a neodpovídejte na dotazy. Obhajoba se provádí až při správním řízení. Cokoli řeknete zde, vám může později uškodit (známá hláška z krimi seriálu “Cokoli řeknete, může být použito proti vám” zde opravdu platí).

 • Na klasické dotazy typu “Pane řidiči, pil jste před jízdou?” neříkejte nic. Případně řekněte, že ne. Pokud přiznáte alkohol, jste automaticky brán jako pod vlivem.

 • Zbytečně si nehrejte na chytrého, neházejte s paragrafy. Spíš pokorně mlčte, poslouchejte a nahrávejte. Policisté tak udělají více procesních chyb, které později využijete.

4. Nechte se vmanipulovat do odmítačky

 • Metoda jen pro řidiče se zkušenostmi v jednání s policií!
 • V podstatě pomocí hloupých dotazů vyprovokujete policisty a necháte je vmanipulovat vás do odmítačky - samozřejmě musíte mít celý rozhovor nahraný.
 • Ve správním řízením toto může být použito jako důkaz - např. neodstatečné poučení nebo bagatelizování důsledků odmítačky, ze strany policie.
 • Váš advokát to použije při vyjednávání úplného zrušení nebo spodní hranice trestu.

5. Nechte se policisty zhodnotit

 • Požadujte, aby policisté slovně zhodnotili, zda dle jejich názoru vykazujete příznaky ovlivnění alkoholem nebo drogami a popsali jaké příznaky to jsou.
 • Pokud řeknou, že příznaky nevykazujete, uvdeďte toto do policejního záznamu k vašemu vyjádření. Stačí doplnit větu: “Na dotaz, zda vykazuji příznaky ovlivnění alkoholem, odpověděl policista že nikoli”.
 • Pokud řeknou, že příznaky opilosti vykazujete, chtějte ať je popíšou. Vše samozřejmě mějte nahrané.
 • Díky tomu, nebudou moci do pozdějšího protokolu napsat, že jste byl úplně na mol a nejste schopen mluvy a souvislé mluvy.

6. Najměte si právního zástupce

Pokud chcete dosáhnout co nejnižšího trestu nebo dokonce úplného zrušení trestu, je nutnost mít advokátní zastoupení. Advokát pro vás bude dělat tyto výkony:

 • hledá procesní pochybení na straně policie, zda byly dodrženy zákonné podmínky pro přestupek Odmítnutí testu na alkohol a návykové látky. (např. dostatečné poučení)
 • zastupuje vás na jednání u správního orgánu (městský úřad nebo magistrát),
 • podá Odpor proti příkazu nebo odvolání proti rozhodnutí správního orgánu,
 • Jedná s pracovníky správního úřadu za účelem uložení pokuty a zákazu řízení na spodní hranici zákonných sazeb s ohledem na konkrétní okolnosti případu a osobu řidiče.
 • V případě uložení zákazu řízení, po uplynutí poloviny zákazu podá návrh na vrácení řidičského oprávnění a projde za vás celým procesem vrácení rychleji.

Jak se rozhodnout zda využít Odmítačku

Celé je to o propočtu, kde dostanete nejnižší možný trest zákazu řízení. Základem je vědět, v jakých hodnotách alkoholu nebo návykových látek se asi pohybujete a zda vám to vyjde na přestupek nebo trestný čin.

 • Přestupková hladina (zákaz řízení 6 - 12 měscíů) - pokud jste měli trochu alkoholu nebo nízkou dávku drogy, cítíte se dobře a dokažete se bez problémů kontrolovat, pak zřejmě budete v přestupkové hladině a Odmítačka se vám nevyplatí. V nejhorším případě dostanete trest jako u odmítačky. Pokud si vezmete advokáta, pak zřejmě na spodní hranci.

 • Těsné překročení hladiny trestného činu (zákaz řízení 1 - 10 let) - např. u alkoholu mluvíme o hodnotách do cca 1,25 promile. Nejhorší pro rozhodnutí zda využít Odmítačku. Pokud jste rozhodnutí vzít si advokáta, tak je lepší jít do trestného činu. Je zde velká šance na překvalifikování trestného činu na přestupek nebo velkorysou dohodu se státním zástupcem na nízkém trestu (dokonce může být nižší než u přestupku). Nevýhodou je, že budete mít zápis v trestním rejstříku.

 • Vysoké překročení trestného činu (zákaz řízení 1 - 10 let) - např. u alkoholu mluvíme o hodnotách od cca 1,7 promile. V podstatě na první pohled jevíte zřejmé známky opilosti. V tomto případě je zpravidla výhodné uzamknout auto, odmítnout test a odejít (případně si zavolat někoho kdo odveze vás i auto pryč). Schopný advokát se s trestem za odmítačku dostane někde na 12 až 18 měsíců zákazu řízení.

 • Využítí odmítačky vždy - popisuje v kapitole níže.

Kdy se hodí odmítnout test vždy

Existují situace, kdy bývá výhodnější využítí Odmítnutí než se podrobit testu na alkohol nebo drogy.

Odmítnutí testu na alkohol nebo drogy je vhodné například když:

 • Jste v podmíněném výkonu trestu (podmínce) a máte obavy, že nadýcháte nad 1,0 promile (tj. trestný čin) - za spáchání trestného činu se znova rozjede soudní řízení a hrozí že soud změní podmínku na nepodmíněný trest odnětí svobody (tedy půjdete do vězení).

 • Nechcete delikt projednávat jako trestný čin a mít záznam v trestním rejstříku (z různých důvodu - například soudíte se o návštěvy či střídavou péči dítěte nebo trestný čin vám znemožní výkon nějaké funkce, apod.)

Využítí Odmítačky má tedy v některých situacích dobrý důvod. Navíc víte přesně jaký trest lze očekávat.

Vmanipulování do odmítačky

Policejní hlídce se někdy nechce kontrolu protahovat a jezdit s vám na krev. Proto se snaží vás vmanipulovat do situace, z které následně vyvodí, že jste odmítnul podrobit se krevní zkoušce. Toto si nesmíte nechat líbit. Zvláště pokud jste si jistí, že jste žádný přestupek ohledně návykových látek či alkoholu nespůsobili.

Manipulativní triky používané policisty:

 • Trik 1. - po negativní dechové zkoušce po vás policista požaduje aby jste s nimi jel na krev. Obvykle toto zkusí, když poznají, že někam spěcháte, máte přívěsný vozík nebo děti v autě. Nesmíte se začít vymlouvat nebo s policisty diskutovat, že odborné lékařské vyšetření není nutné. Již z toho mohou pak sepsat, že jste zkoušku odmítl.

  Řekněte, že na zkoušku pojedete a pravděpodobně ji dále nebudou vyžadovat.

 • Trik 2. - výzva na krevní test není zřejmá. Typická výzva ve stylu: „Nám se to měření nějak nezdá, správně bychom měli jet do nemocnice, ale můžeme to taky udělat jinak a vy si to pak vyřídíte na úřadě“. Pokud na to kývnete, tak z toho v protokolu udělají odmítnutí zkoušky na alkohol a správní řízení bude velmi těžké vyhrát.

 • Trik 3. - policisté záměrně celou kontrolu a zkoušku protahují (řeší něco v autě, protahují přestávky mezi jednotlivými měřeními, apod.). Opět, tento trik je využíván, když řidič evidentně spěchá. Neznalý řidič nevydrží čekání a řekné že už žádné měření podstupovat nebude. V tu chvíli to policistům stačí na odmítačku.

Úprava zákona kolem Odmítačky

V posledních měsících se mezi politiky hovoří o výrazném zvýšení finančních trestů za Odmítnutí.