Domů > >Proč si vzít advokáta - právní ochrana řidičů

Proč si vzít advokáta - právní ochrana řidičů

Právní ochrana řidičů

Právní ochrana řidiče je aktivní využití služeb právního zástupce (adovokáta), který vás zastupuje a obhauje při obvinění ze spáchání dopravního přestupku nebo dopravního trestného činu.

V situacích, kdy jde o zákaz řízení doporučujeme vyhledat právní pomoc - najít si právníka.

Jednoduše řečeno, ve chvíli kdy spácháte dopravní delikt (přestupek nebo trestný čin) za který hrozí zákaz řízení nebo vybodování, měli by jste si co nejdříve najít právní zastoupení. A to ideálně ihned po spáchání dopravního přestupku (do několika hodin).

 • Některé kroky právní obrany lze provést i před tím, než dostanete z úřadu (či soudu) dokument typu Příkaz nebo Oznámení o dosažení 12 bodů.
 • Včasné zajištění právních služeb zvýšite svou šanci na zrušení zákazu nebo aspoň jeho udělení na spodní hranici rozsahu trestu.

Cílem obhajoby je ideálně zrušit samotné obvinění nebo zrušit udělený trest zákazu řízení nebo snížit udělený zákaz na spodní hranici rozsahu. Následně pomoci s vrácením řidičského oprávnění po uplynutí poloviny trestu (u vybodování nelze).

Zastupování právníkem také ovlivňuje rozhodování úředníka (právník je pro něj větší autoritou než vy). Například pokud úředník nemá proti vám kvalitní důkazy nebo ví o nějaké procesní chybě (třeba policistů), stejně vám pošle Příkaz se zákazem řízení a pokutou. Pokud ale ví, že vás zastupuje právník, pravděpodobně případ odloží nebo uloží minimální trest. Úředník dobře ví, že právník chybu v dokumentaci odhalí a zákaz řízení zvrátí - úředník vykáže neúspěšné správní řízení.

Cena právní ochrany

Cena právních služeb není tak vysoká, jak se mnozí bojí. U běžných přestupků se zákazem řízení nebo vybodování se ceny kompletních právních služeb pohybují mezi 10 000 - 20 000 Kč.

Pamatujte, že dobrý právník vám v rámci této ceny poskytne právní obranu proti způsobenému delitu a v případě udělení zákazu řízení i pomoc s vrácením řidičského oprávnění po uplynutí poloviny trestu (pohlídá termíny, odešle žádost a úrychlí proces vrácení).

Jaké služby by jste měli dostat

Služby kvalitního advokáta při obhajobě řidičů můžeme rozdělit do těchto fází

1. Přípravná fáze

Přípravné právní kroky provádět jen několik dní od spáchání dopravního deliktu, ještě před doručením Příkazu nebo Oznámení o dosažení 12 bodů. Správnými právními kroky, které vám neuškodí je schopen výrazně pomoct zrušit nebo snížit hrozící trest zakazu řizení (aby se pohyboval na minimálních sazbách):

 • Vrácení zabaveného řidičského průkazu - pokud vám byl zabaven policisty na místě, právník sepíše správně formulovanou Žádost o vrácení řidičského průkazu. Vracení řidičáku zpět do vašich rukou určuje strategii obhajoby do správního řízení.
 • Zastupování u výslechu na policii - policisty obratně nazývané jako podání vysvětlení. Běžná praxe u dopravních trestných činů nebo závažnějších přestupků (řízení pod vlivem, odmítačka, způsobení vážné dopravní nehody, apod.). Pomocí manipulativních otázek slouží k získaní vašeho přiznání nebo aspoň získání dalších důkazů proti vám. Zpravidla vás někde překvapí nepřipraveného (doma, v práci) a začnou se vyptávat. Jakmile máte právníka, můžete se vždy odkázat na něj a policisté za vámi nebudou jezdit a termín a místo výslechu musí plánovat s právníkem.
 • Dotazování úřadu - někdy vám může volat i úředník a zdánlivě obyčejnými otázkami z vás získat informace, které vám ve finále pouze přitíží. Opět možnost se odvolat na vašeho právníka.
 • Zaslání přípisu - v některých případech, např. když policejní kontrola neprobíhala dle zákona, lze zasláním vhodně formulovaného přípisu dosáhnout odložení případu (tzn. správní řízení vůbec nezačne).
 • Shromážďování dalších možných důkazů (např. svědci).
 • Více času na přípravu obhajoby do správního řízení nebo na vyjednávání se státním zástupcem.
 • U vybodování lze zavčas žádat o přezkum posledního přestupku, přestože jste přestupek přijali. Následně se lze proti vybodování účinně bránit. Pokud o přezkum nezažádáte včas (např. až po obdržení Oznámení o vybodování), bude zamítnut pro účelovost.

2. Fáze obhajoby

Probíhá po obdržení Příkazu nebo Oznámení o dosažení 12 bodů - kroky obhajoby se liší v závislosti na závažnosti (přestupek vs. trestný čin).

 • V případě vybodování sepíše Námitky - zahájí námitkové řízení pro možnost přesvědčení úřadu z pochybení.
 • V případě přestupku sepíše a podá Odpor a tím zahájení správního řízení, kde se lze bránit.
 • V případě trestného činu sepíše a podá Odpor a snaží se o dosažení podmíněného zastavení trestního stíhání (pak nemáte záznam v trestním rejstříku).
 • Hledání procesních chyb policistů (např. při měření alkoholu) a administrativní chyby.
 • V případě potřeby sepíše Podání vysvětlení, jedná za vás na úřadě nebo se státním zástupcem.
 • Předložení důkazů.
 • U trestného činu využije institut o vině a trestu a dohodne se přímo se státním zástupcem mimosoudně.
 • Pokud se nelze vyhnout zákazu řízení, směřuje obhajoba k co nejnižšímu zákazu řízení (zpravidla vám tedy udělí spdní hranici rozsahu)
 1. Následná péče (od začátku zákazu řízení po vrácení řidičského oprávnění)
 • Pohlídá za vás termíny uplynutí poloviny trestu, sepíše a odešle žádost o prominutí zbytku trestu.
 • Včas vám řekne jaké procesy máte podstoupit a poradí kde ( lékařské vyšetření, psychotesty, autoškola, apod.). Vše v předstihu, tak aby nedošlo ke zbytečnému prodlení s vrácením řidičského oprávnění.
 • Administrativně umí urychlit proces vrácení (např. vše posílá datovou schránkou, vzdá se možnosti odvolání, apod.).

Teprve vrácením řidičského oprávnění končí služby dobrého advokáta.

Všechny výše uvedené kroky můžete provádět i sami, pokud máte odpovídající znalosti dopravního práva, správního řádu a trestního zákoníku. Pokud tyto znalosti a praxi nemáte, v podstatě se nelze samostatně úspěšně bránit. Proti vám hraje i poměrně málo času na reagování (tedy není dost času nastudovat problematiku).