Překročení rychlosti

Co je překročení rychlosti

Překročení rychlosti je situace, kdy v daném úseku jede řidič rychleji než je zákonem stanovená rychlost. Rychlá jízda patří mezi nejčastější přestupky s vysokou úspěšností prokázání a nejsnadněji vymahatelnou pokutou. Vybrané pokuty tvoří významnou část obecních rozpočtů.

Nepřiměřená rychlost patří mezi nejčastější příčiny dopravních nehod s tragickými následky.

 • V obci je zákonem stanovená rychlost na 50 km/h. Lokálně lze předepsanou rychlost zvýšit dopravní značkou až o 30 km/h.

 • Mimo obec je rychlost stanovena na 90 km/h, na rychlostních silnicích na 110 km/h a na dálnicích je to 130 km/h. Tyto hodnoty mohou být místně sníženy (nikoli zvýšeni). Vozidla nad 3,5 t mají maximální povolenou rychlost 80 km/h.

Překročení rychlosti je zahrnuto v rámci těchto přestupků:

Co hrozí za překročení rychlosti

Vzhledem k širšímu rozsahu udělených trestných bodů a pokut, shrnujeme postihy v následující tabulce.

Přestupek Body Pokuta na místě Pokuta ve spr. řízení Zákaz řízení
Malé překročení rychlosti v obci o 10-20 km/h a mimo obec 10-30 km/h 2 1 500 - 2 000 2 000 - 5 000 neuděluje se
Střední překročení rychlosti v obci o 20-40 km/h nebo mimo obec 20-50 km/h 4 4 500 - 5 500 4 000 - 10 000 neuděluje se
Vysoké překročení rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více 6 neuděluje se na místě 7 000 - 25 000 6 - 18 měsíců

Hrozí vám zákaz řízení nebo vybodování za Překročení rychlosti?

Vemte si spolehlivého advokáta a zachraňte si řičák.

Srovnali jsem nejznámější firmy na obranu práv řidičů.

Níže podrobněji rozepíšeme jednotlivé přestupky a rozmezí rychlosti

1. Malé překročení v obci o 1-5 km/h a mimo obec o 1-10 km/h

K přestupku dojde pokud překročíte předepsanou rychlost:

 • v obci o 1-5 km/h (tzn. že o 6km/h už spadá do jiného, vážnějšího přestupku),
 • mimo obec o 1-10 Kkm/h.

Za tento přestupek hrozí:

 • pokuta až 1000 Kč (nebo až 2500 Kč ve správním řízení),
 • body a zákaz řízení se neudělují.

Sankce je pouze nízká pokuta, proto nemá smysl dělat nějaké kroky právní obrany. Ideálně zaplatit na místě pokutu a odjet. Případná právní obrana by vás vyšla daleko dráž než je uvedená pokuta.

2. Střední překročení rychlosti v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km

K přestupku dojde pokud překročíte předepsanou rychlost:

 • v obci o 6-19 km/h (tzn. že o 20km/h už spadá do jiného, vážnějšího přestupku),
 • mimo obec o 11-29 km/h (tzn. že o 30km/h už spadá do jiného, vážnějšího přestupku).

Za tento přestupek hrozí:

Sankce je pouze malá pokuta a nízký počet bodů, proto nemá smysl dělat nějaké kroky právní obrany. Ideálně zaplatit na místě pokutu a odjet. Případná právní obrana by vás vyšla daleko dráž než je uvedená pokuta.

Výjímkou je, pokud by jste obdrženými body dosáhli 12 bodů a hrozilo by vybodování. V takovém případě se právně braňte i proti této pokutě (viz. jak se bránit uvádíme níže v textu).

3. Vyšší překročení rychlosti v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a více

K přestupku dojde pokud překročíte předepsanou rychlost:

 • v obci o 20-39 km/h (tzn. že o 40km/h už spadá do jiného, vážnějšího přestupku),
 • mimo obec o 30-49 km/h (tzn. že o 50km/h už spadá do jiného, vážnějšího přestupku).

Za tento přestupek hrozí:

 • pokuta až 2500 Kč (nebo až 5000 Kč ve správním řízení),
 • 3 body do bodového hodnocení řidiče,
 • možný zákaz řízení - jedná se o sledovaný přestupek. Tzn. že pokud tento přestupek spácháte znova během následujcích 12 měsíců, dostanete zákaz řízení na 1-6 měsíců.

Je tedy nutné si hlídat, ať přestupek nespácháte 2x za 12 měsíců. Právní obranu využijeme v případě, že tímto přestupkem hrozí vybodování nebo jej spácháme podruhé za 12 měsíců a hrozí přímo zákaz řízení.

4. Vysoké překročení rychlosti v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více

K přestupku dojde pokud překročíte předepsanou rychlost:

 • v obci o 40 a více km/h,
 • mimo obec o 50 a více km/h.

Za tento přestupek hrozí:

 • pokuta až 10 000 Kč ve správním řízení (pokuta na místě se neuděluje),
 • 5 bodů do bodového hodnocení řidiče,
 • zákaz řízení na dobu 6-12 měsíců.

Právní obranu využijeme v případě, pokud potřebujeme řídit. Můžete zkusit uplně zvrátit hrozící zákaz řízení nebo aspoň snížit trest na spodní hranici rozsahu.

Příklady překročení rychlosti

Na internetu řidiči částo vyhledáváji fráze “překročení rychlosti o xy km/h”. Abychom vám usnadnili hledání, do kterého přestupku vaše rychlost spadá, uvádíme níže několik příklady. Jedná se o nějčastěji vyhledávané hodnoty rychlostí.

Překročení ryhlosti o 20 km/h

Překročení ryhlosti o 30 km/h

 • Překročení rychlosti v obci o 30 km/h tj.
 • Překročení rychlosti mimo obec o 30 km/h tj.

Překročení ryhlosti o 40 km/h

Překročení ryhlosti o 50 km/h

Vybodování za překročení rychlosti

Pokud by jste přestupkem za překročení rychlosti dosáhli 12 bodů v bodovém systému řidičů a hrozí vybodovaní, braňte se vždy.

Můžete totiž napadnout již tento poslední přestupek a zvrátit jeho trest (a tím i vybodování). Pokud se to nepodaří, bráníte se dále proti samotnému vybodování.

Za vybodování jinak hrozí 12 měsíců zákazu řízení (bez možnosti zkrácení trestu). Pokud dostanete ještě zákaz řízení i za rychlou jízdu, tresty nenavazují za sebou, ale ubíhají souběžně. (např. když dostanete 6 měsíců za rychlost a k tomu vybodování, celkem budete mít zákaz na 12 měsíců).

Zákaz řízení za překročení rychlosti

Obrana proti překročení rychlosti je poměrně komplikovaná a ve většině sitací málo účinná. Přesto se v případech hrozícího zákazu řízení vyplatí najmout zkušeného advokáta a pokusit se zrušit zákaz řízení nebo aspoň minimalizovat dobu zákazu (tj. dostat spodní hranici délky zákazu řízení).

Pokud budete řidit motorová vozidla i v zákazu řízení, dopouštíte se trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí

Způsoby měření rychlosti

Rozlišujeme tři přístupy v měření rychlosti na pozemních komunikacích:

 • automatizovaný stacionární radar,
 • úsekové měření rychlosti,
 • měření policejní hlídkou (radarem, laserem, kamerou).

Automatizovaný stacionární radar

Stacionární radar je zařízení na měření rychlosti v konkrétním bodě a je v dané lokalitě umístěn po délší období. Obvykle je velmi dobře zkalibrovan pro daný měřící bod. Tzn. že obrana postavena na rozporování snímku je velmi obtížná a pokud nejde o zákaz řízení, finančně se nevyplatí.

Jedná se o typické budky na kraji silnice, často schované v zatáčce či za vegetaci - vidíte je až na poslední chvíli. Některé obce mají více budek a umístění přístroje obměňují (po několika týdnech radar přesunou do jiné budky). U stacionárních radarů není povinnost označovat místo měření dopravními značkami.

Provozovatelem může být obec, policie nebo i Ředitelství silnic a dálnic. Veškerá data jsou odesílána na příslušný místní úřad. Dodání systému, údržbu a kalibrace provádí soukromé společnosti.

Pokud překročíte předepsanou rychlost, záznam s fotkou je odeslán na obecní úřad. Odpovědný úředník zprávy zpracovává a rozesílá pokuty provozovatelům vozidel (tedy ne řidiči, který řidil), tzv. Výzvu. Výzva k úhradě vám dorazí zhruba do jednoho měsíce. Pokud (z nějakého důvodu) dojde po více než 3 letech, je přestupek promlčen a pokutu nelze vymáhat.

Výzva k uhrazeni určené částky dle ustanovení § 125h odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je dokument obsahující:

 • identifikaci provozovatele vozidla,
 • výzvu k úhradě částky a dle jakého zákona,
 • splatnost, číslo účtu a variabilní symbol,
 • popis přestupku, kdy, kde a o kolik jste překročili rychlost,
 • důkazní fotka auta, času, rychlosti,
 • poučení co se bude dít pokud neuhradíte pokutu.

Dále je tam uvedeno, že jako provozovatel vozidla zodpovídáte za veškeré pokuty, které budou způsobeny vozidlem a nebude identifikován řidič. A protože při automatizovaném měření nelze identifikovat skutečného řidiče, je pokuta vymáhána od vás jako provozovatele.

Za tento způsob vyřízení přestupku se neudělují žádné body, protože nebyl zjištěn konkrétní řidič. Nícméně jako provozovatel máte právo nahlásit, kdo vůz v době přestupku řidil. A úředník by musel zahájit kroky k zajištění skutečného řidiče.

Pouze v případě, že se jedná o Vysoké překročení rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více, začne úřad již od počátku zjišťovat totožnost řidiče důkladněji a hrozí zákaz řízení přímo řidiči.

Úsekové měření rychlosti

Úsekové měření rychlosti je změření průměrné rychlosti na delším úseku (až stovky metrů). Na obou stranách úseku je kamera snímající vozidlo a čas projetí. Při výjezdu z úseku je na základě výjezdového času spočítána průměrná rychlost (tedy za jak dlouho vozidlo daný úsek projelo).

Úsekové měření se používá hlavně na rizikových úsecích komunikací (tunely, obce, úseky s častým výskytem nehod, apod.). Umístění úsekového měření není nutné označovat dopravními značkami. Ale na silnici jsou dva příčné bílé pruhy na začátku i konci měřeného úseku.

 • Výhodou je, že i když do měřeného úseku vjedete rychleji, stačí zpomalit a snížite si průměrnou rychlost.
 • Nevýhodou je, že přestupková rychlost bývá nastavena poměrně přísně s velmi nízkou tolerancí (např. při měření přenosnými přístroji si policisté nastavují o 10-20 km/h více než je pro daný úsek předepsáno, u úsekového měření to jsou nižší jednotky km/h).

Při překročení nastavené rychlosti probíhá stejný proces s Výzvou, jak je popsán výše u stacionárních radarů.

Měření překročení rychlosti policejní hlídkou

Měření policejní hlídkou je pro řidiče mnohem nebezpečnější z hlediska potenciálního zákazu řízení.

Po změření vás totiž policie zpravidla zastaví a identifikuje jako řidiče. Takže v případě vysokého překročení rychlosti se případ předá do správního řízení a hrozí zákaz řízení (při změření automatizovaným radarem obvykle nelze jednoznačně identifikovat řidiče a úřad se spokojí s finančním postihem).

 • pokud vás hlídka pouze vyfotí a nezastaví, nemůže policista následně poslat uhrazení pokuty provozovateli vozidla (toto lze pouze u automatizovaných radarových systému, viz. úsekové měření), ale mohou vyzvat provozovatele k podání vysvětlení.

Rychlostní měření může v České republice provádět státní policie a obecní policie (městská policie).

Obecní policie - specifika měření:

 • Měří pouze na místech, kde to má schváleno státní policí - proto je vidíte pořád na stejný místech.
 • Měří se staticky, tedy měřící policista se nepohybuje - typický způsob, kdy vjedete do zatáčky a tam stojí městký strážník s měřícím zařízením (zařízení vypadá jako masivní dalekohled nebo masivní pistole).
 • Zpravidla používají laserové měřiče (např. Laser Cam 4, Micro Digicam) - technika měření má velmi nízkou chybovost a výsledky se špatně napadjí. Řidiči mají nízkou šanci na zrušení hrozícího trestu.
 • Ve většině případů se měří čelně na přijíždějící vozidlo, na vzdálenost až 200 m lze pořídit i čitelnou fotografii.

Státní policie - specifika měření:

 • Měření je obvykle ze stojícího nebo jedoucího civilního neoznačeného policejního vozidla (tzv. vozy pro skrytý dohled). V běžném provozu je malá šance na rozpoznání policejního vozu. Nicméně z přední masky vozu vyčuhuje tzv. bradavice, podle které poznáte přitomnost měřícího přístroje v autě. Obvykle jsou to Škoda Superb a Octavia.
 • Využívá hlavně měřiče RAMER 10 a RAMER 9AD (český výrobce Ramet) - postavené na principu radarového měření. Výstupy z měření je jednodušší napadnou, protože u postupu měření lze udělat mnoho chyb. Obecně se říká že 15% měření nejsou provedena dle předepsaného postupu.
 • Měření se provádí na příjíždějící i odjiždějící vozy. Z místa i za jízdy, na vzdálenost až 60 m.
 • Zejména na dálnicích se používá pasivní měření rychlosti, kdy se neoznačený policejní vůz zařadí za vaše auto, srovná s vámi rychlost a zařízení odvodí vaši rychlost dle rychlosti policejního vozu.

Součástí měření je v podstatě nutnost zastavit vozidlo a řidiče identifikovat. Postih jde za konkrétním řidičem a nikoli za provozovatelem vozidla jako u úsekového měření. Pouze vysoké překročení se neřeší na místě, ale jde vždy do správního řízení.

Správní řízení

U překročení rychlosti probíhá správní řízení v případě, že:

 • přestupek odmítnete a policisté případ předají do správního řízení,
 • jedná se o přestupek Vysoké překročení rychlosti v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více, který se vždy projednává ve správním řízení. Hrozí zákaz řízení na 6-12 měsíců za rychlost o 40 km/h více v obci nebo 50 km/h mimo obec,
 • jedná se o opakovaný (sledovaný) přestupek (způsobený 2x během 12 měsíců) a hrozí také zákaz řízení,
 • obdržené body za tento přestupek vám způsobí vybodování, přestupek odmítnete (v tomto případě je nutné znát bodový stav vašeho konta řidiče).

Správní řízení pro vás začíná ve chvíli obdržení Příkazu.

Příkaz

Příkaz přijde poštou za 2-3 týdny a je to forma rozhodnutí o přestupku, ale bez jeho projednání. Úředník zhodnotí, že má dost důkázů a rovnou vám pošle vyrozumění s výši pokuty a případnou dobu zákazu řízení. Tento postup se používá plošně a úřednicí posílají příkaz automaticky, aniž by vyhodnotili dostatek důkazů.

Příkaz řeší příslušný obecní úřad v místě spáchání přestupku.

Co dělat s Příkazem z úřadu? Máte dvě možnosti:

 • Souhlasit s příkazem, tzn. nedělat nic a nechat jej nabýt právní moci (bude pravomocný). Jakmile nabyde příkaz platnosti, začíná vám zákaz řízení a musíte do 5 dnů odevzdat řidičský průkaz.

 • Podat odpor, což je ve správním řízení forma odvolání. Odpor se podává pokud se chcete aktivně bránit trestu. Musíte jej podat do 8 dnů od doručení a poté začíná standardní správní řízení. Platnost pokynů v Příkazu se růší a zákaz řízení tak zatím není pro vás platný (můžete dál řidit až do ukončení správního řízení).

Po zahájení správního řízení začíná obvyklé kolečko ústních jednání, nahlížení do dokumentace a dokazování. Zde začíná fáze aktivní obrany (viz. níže).

Tolerance překročení rychlosti

I při měření rychlosti existují zákoné odchylky a nepsané zavedené policejní postupy, které vám mohou pomoci vyhnout se pokutě.

 • Odchylka měření radarem (měření za jízdy, statické nebo úsekové měření) je stanovena na 3km/h. Tzn. že od naměřené rychlosti je nutno vždy odečíst 3 km/h.

 • Státní policie zpravidla nastavuje limitní hodnotu na vyšší. Například v obci (s předepsanou rychlostí 50 km/h) se nastavuje 61 km/h. Mimo obec to pak bývá 110 km/h a na dálnici i 150 km/h.

 • Městská policie nastavuje jen velmi malou toleranci, v obci maximálně kolem 53-54 km/h. Smyslem je vybrat co nejvíce peněz do městské pokladny.

 • Úsekové měření rychlosti statickými rady je nastaveno zpravidla zcela přesně (nicméně odchylku odečítat musejí).

Pokud překročíte na měřiči nastavenou hodnotu, míra překročení se stejně počítá od předepsané rychlosti. Např. pokud policie nastavi 61 v obci, vy jedete 71, tak jste překročili o 21 km/h minus odchylka 3 km/h, výsledné překročení tedy o 18 km/h.

Jak nebýt změřen

Existuje několik přístupů, které vám pomohou aby ke změření vůbec nedošlo nebo aby nebylo možné uložit zákaz řízení. Je to nejjednodušší prevence proti postihům za rychlou jízdu.

 1. Dodržování předepsaných rychlostí je základním předpokladem, jak nebýt změřen při překročení rychlosti. Toto vyžaduje pouze znalost stanovené rychlosti v daném místě. Obecně v obcích platí maximálně 50 km/h, mimo obec 90 km/h a na dálnících 130 km/h.

  Nemusíte však jet touto předepsanou rychlostí. V podstatě vždy je možné jet rychleji, aniž by došlo k jakémukoli postihu.

  • Obecně na všech silnicích můžete jet vždy o 3 km/h více a neměli by jste dostat pokutu (jedná se o odchylku měřících přístrojů).

  • Policejní hlídky měří s vyšší tolerancí a nastavují obvykle o 10 km/h v obci více a až o 20 km/h mimo obec více než je předepsaná rychlost

  • Pokud vám nevadí platit pokuty až do výše 2500 Kč na místě, tak i v úsecích kde jsou stacionární radary nebo úseková měření, můžete bez obav jezdit až o 42 km/h rychleji v obci (tedy až 92 km/h) a rychleji o 52 km/h mimo obec (například na dálnici až 182 km/h). Nepříjdete o řidičák ani body. Pouze bude provozovateli vodzidla chodit z úřadu Výzva k uhrazení určené částky.

   Pokud by jste jezdili rychleji, začne úřad zjišťovat, kdo byl v době přestupku řidičem vozidla. V takové chvíli je vhodné zajistit si odborné právní poradenství, dříve než začnete s úřadem komunikovat.

  • Pokud vám nevadí platit pokuty až do výše 2500 Kč na místě, tak i při měření radarem policejní hlídkou, můžete bez obav jezdit až o 42 km/h rychleji v obci (tedy až 92 km/h) a rychleji o 52 km/h mimo obec (například na dálnici až 182 km/h). Pokud vás změří a zastaví, o řidičák nepřijdete. Je třeba si však hlídat body v bodovém systému a také nesmíte opakovat přestupek

 2. Používání aplikací na sdílení polohy radarů je velmi funkční opatření, které vás včas upozorní na přítomnost měřící policejní hlídky nebo stacionárního radaru. Včas tedy přizpůsobíte rychlost místním předpisům.

Většinou se jedná o GPS aplikace, které mají funkci s možností nahlášení policejní hlídky (skrytý dohled), radaru nebo úsekového měření.

V České republice je neoblíbenější aplikaci Waze. Je to klasická aplikace pro navigaci na vašich cestách. Kromě toho má i možnost nahlašování a sdílení nejrůznějších dopravních situací podle uživatelských pravidel.

 1. Antiradar do auta je obecné označení pro elektronické zařízení, které vás upozorní na přítomnost policejního měřícího zařízení.

Rozlišujem dva typy antiradaru - pasivní a aktivní antiradar:

Pasivní antiradar (radarový detektor) přijímá radarový signál či laserový paprsek vysílaný z policejního měřícího přístroje a upozorní vás na jeho přitomnost. Nic nevysílá ani neruší přijímaný signál od policie. Díky tomu je jeho používání legální.

Co by měl kvalitní pasivní antiradar umět:

 • Odhalovaní mikrovlnných radarů (např. policií používaný Ramer) - váš antiradar zachytí vysílaný signál z Ramer na auta před vámi a zvukově vás upozorní na přítomnost měřícího radaru. Obvykle máte dost času zpomalit.

  Kvalitní antiradar by měl umět odfiltrovat spousty falešných radarových signálů, které do okolí vysílají různá elektronická zařízení (např. elektrická vrata, moderní tempomaty, apod.).

  Dále být dostatečně silný a kalibrovaný pro odhalení běžně používaných radarů. Např. radary Ramer vysílají velmi úzký paprsek (5°) a do maximální vzdálenosti 60 m čimž značně zhoršují schopnost antiraduru zachytit vysílaný paprsek v dostatečném předstihu.

 • Odhalovaní laserových měřičů (např. městskou policí používaný Laser Cam 4) - sensor antiradaru snímá světelné pulzy (laserový paprsek) a jakmile jej antiradar zachytí, upozorní řidiče zvukvým signálem. Problém je, že upozorní pozdě. Ve většině případů nestihnete zareagovat. Jde tedy spíše o upozornění, že jste byli změření laserem.

 • Odhalování stacionárních radarů a úsekových měření pomocí GPS - kvalitní přístroj má v sobě GPS modul, který si aktualizuje databázi aktuálně funkčních stacionární radarů, měřených úseků a kamer pro zachycení průjezdu na červenou. Upozornění je s velkým předstihem (u kvalitních zařízení až 450 m před měřícím zařízením). Rozšířenější značky mají databáze pro celý svět.

  Zastupcem kvalitních pasivních antiradarů je značka Genevo.

Aktivní antiradar (rušička) slouží k rušení či blokovaní jiných měřících zařízení, které kolem vás vysílají signál.

Obvykle se používá Antilaser. Jakmile vás policista zaměří laserovým paprskem, rušička vydá varovný signál a blokuje laser. Vy zpomalíte a rušičku vypnete (lze vypnout i mávnutím ruky). Teprve poté vás může policista změřit. Vše se musí odehrát v rámci pár vteřin. Takže pokud budete blokovat laser déle, policisté vás stejné zastaví a budou vás z použití rušičky podezírat.

Používání rušiček je nelegální a jedná se o přestupek Použití antiradaru, s postihem blokové pokuty až 5000 Kč.

Existují i rušičky, které jsou oficiálně schváleny jako parkovací asistent. Jejich účelové použití na blokování měřícího laseru nelze prokázat.

Jak se bránit při překročení rychlosti

Řidič, který se chcete aktivně bránit potenciálnímu zákazu řízení za rychlost by měl mít rozsáhle znalosti v silničním právu, zákon o policii, trestní zákoník a správní řád. Navíc u měření rychlosti znát detailně metodiku měření a vyhodnocování pořízených snímků.

Pokud v tomto nejste odborníkem, najměte si advokáta (ideálně zaměřeného na dopravní delikty), který vás bude zastupovat ve správním řízení nebo jednání se státním zástupcem.

Vaší budoucí obranné strategii však můžete zdarma pomoci, pokud se bude správně chovat při policejní kontrole. Zde si můžete předpřipravit výhody, která vašemu právnímu zástupci výrazně pomohou při následném správním řízení.

Při rozhodování, zda se budete proti přestupku bránit, musíte zvážit tyto scénáře:

 1. Za přestupek hrozí zákaz řízení při nebo za vysokou rychlost. Pokud potřebujete řidičák a řídit, přestupek nepřijměte a braňte se ve správním řízení.

  Pokud je šance na zrušení zákazu řizení nereálná (to vám řekne advokát), je zde ještě aspoň strategie protahování. Tzn. protahovat správní řízení a mezitím se připravit na období, kdy nebudete mít řidičák (např. změnit práci, pokud jste řidič z povolání nebo obchodní zástupce, domluvit si častější homeoffice, apod.)

 2. Kvůli přestupku budete vybodování - za vybodování je postih 12 měsíců zákaz řízení, bez možnosti prominutí poloviny trestu. Pokud potřebujete řidit, přestupek nepřijímejte a vždy se braňte ve správním řízení. U vybodování je vždy poměrně vysoká reálná šance, že k němu nedojde.

 3. Překročili jste rychlost a hrozí zákaz řízení, ale řidičák nepotřebujete - nemusíte nic dělat. Přijměte postih a po uplynutí poloviny trestu zákazu řízení si požádáte o vrácení řidičského průkazu - maximální doba zákazu řízení tedy bude 7 měsíců (nicméně na vrácení řidíčáku po polovině trestu není zákoný nárok, záleží na úředníkovi).

 4. Hrozí jen finanční pokuta - nemá cenu se bránit. Zaplaťte pokutu a jezděte dál. To i v případě, že jste byli změřeni špatně a rychlost jste ve skutečnosti nepřekročili. Případná právní obrana kvůli pokutě za pár tisíc vás vyjde daleko dráže.

Jak se chovat při policejní kontrole za překročení rychlosti

Na rozdíl od řízení pod vlivem alkoholu nebo řízení pod vlivem drog není u překročení rychlosti tolik možností, jak během policejní kontroly nasbírat výrazné výhody do správního řízení.

Nicméně, držte se několika obecných rad, které vám mohou pomoci nebo minimálně zajistit spravedlivý proces.

1. Nahrejte si celou kontrolu

 • Jakmile vás hlídka zastaví, zapněte nahrávací zařízení (např. kamera na mobilním telefonu, hlasová aplikace na telefonu, apod.). Zařízení si samozřejmě vyzkoušejte doma, protože při zastavení jste pod tlakem a stresem. Nemáte čas zjišťovat jak funguje nahrávání hlasu v mobilu.
 • Pro váš klid si strčte mobil do kapsy. Nicméně i když jej budet držet v ruce, policisté musí nahrávní strpět a nesmí vám jej zakazovat či dokonce brát mobil.
 • Nahrávkou získáte svědectví na všechny procesní chyby, kterých se policisté dopustí. Také vyrovnáte nerovný poměr sil, kdy jsou na vás policisté dva a mohou si navzájem potvrzovat svá svědectví.

2. Mluvte co nejméně

 • Policistům zbytečně nic nevysvětlujte, nepřiznávejte a neodpovídejte na dotazy. Obhajoba se provádí až při správním řízení. Cokoli řeknete zde, vám může později uškodit (známá hláška z krimi seriálu “Cokoli řeknete, může být použito proti vám” zde opravdu platí).

 • Na klasické dotazy typu “Pane řidiči, víte kolik jste jel?” neříkejte nic.

 • Zbytečně si nehrejte na chytrého, neházejte s paragrafy. Spíš pokorně mlčte, poslouchejte a nahrávejte. Policisté tak udělají více procesních chyb, které lze později využít.

3. Testování na alkohol a drogy

Je docela možné že, zejména u rychlé jízdy v obci, budou chtít policisté provést zkoušku na alkohol či drogy. V takovém případě se držte rad, které uvádíme zde:

4. Fotka policejního záznamu

 • Policisté musí na konci kontroly sepisat dokument “Oznámení přestupku”. Zde by měly být všechny hlavní body definující přestupek.

 • Oznámení přestupku nemusíte podepisovat, ale rozhodně si jej vyfoťte, ať zamezíte jeho možné pozdějí úpravě a dopisování informací.

 • Dokument policista zasílá na příslušný správní úřad, kde úředník obsah dokumentu zapracuje do formy Příkazu (viz. výše).

Jak se bránit při správním řízení za vysokou rychlost

Cíl obhajoby při překročení rychlosti je:

 • úplné zrušení trestu zákazu řízení (dané Příkazem), nebo
 • udělení trestu v nejnižší možné sazbě.

Úspěšnost při aktivní právní obraně (tj. nedostanu zákaz řízení) je idnividuální. V případě aktivní obrany řidiče je vhodné si najít advokáta nebo osobu zběhlou v silničním zákonu a správním řádu. Ti by vám po nahlédnutí do vašeho Příkazu měli zhruba řict jaké jsou vaše vyhlídky (toto zhodnocení zpravidla bývá zdarma). Na základě toho se rozhodnete, zda se vám vyplatí bránit.

Při hledání obhájce se ale vyhněte lidem, kteří vám slíbí, že vás z toho dostanou na 90% a podobné nesmysly. Dlouhodobá úspěšnost obhajoby ve správním řízení u případů s vysokým překročením rychlosti je pod 30%.

Pokud se nepodaří zvrátit zákaz řízení, advokát bude aspoň minimalizovat škody a zákaz řízení dostanete třeba jen na 6 měsíců (tzn. vrácení řidičáku za cca 4 měsíce).

Pokud budete mít obhájce, bude zpravidla dělat tyto kroky:

 • Podá Odpor proti příkazu a tím zahájí správní řízení.
 • Sepíše vám Podání vysvětlení a bude radit jak moc dále vypovídat (kolik toho úředníkovi říct).
 • Bude hledat nějakou procesní chybu policistů při dodržení technických podmínek měření rychlosti (až 15% měření nejsou provedena dle předepsané metodiky měření - kalibrace měřícího zařízení, úhel měření, překážky ve směru měření, možné odrazy měření, porušení pravidel silničního provozu ze strany policie, odborná způsobilost osoby provádějící měření, počasí, teplota).
 • Bude hledat procesní chyby ve zpracování úředního záznamu.
 • Bude hledat administrativní chyby způsobené úředníkem (zda jedná dle zákona - např. zda jste byli poučeni, vyhodnocení snímku dle metodiky).
 • Bude napřímo konfrontovat policisty, kteří jsou ve správním řízení v roli svědků proti vám (např. se ptát na detaily z metodiky měření, znedůvěryhodnit jejich schopnost ovládat přístroj).
 • Bude se snažit znedůvěryhodnit přesnost naměřené hodnoty a snížit rychlost do nižší přestupkové hladiny kde není zákaz řízení (např. že jste nepřekročili o 55 km/h ale jen o 49 km/h, za čož je pouze pokuta a body, nikoli zákaz řízení).
 • Jedná s pracovníky správního úřadu za účelem uložení pokuty a zákazu řízení na spodní hranici zákonných sazeb s ohledem na konkrétní okolnosti případu a osobu řidiče.
 • V případě uložení zákazu řízení, po uplynutí poloviny zákazu podá návrh na vrácení řidičského oprávnění a projde za vás celým procesem vrácení rychleji.

Vrácení řidičského oprávnění za překročení rychlosti

Vrácení řidičského oprávnění a průkazu je několika týdenní byrokratický proces, který vám zabere čas. Nejedná se o automatické vrácení, že by vám po uplynutí trestu zákazu řízení příšla pobídka k vyzednutí průkazu. Proto, pokud jste měli advokáta na obhajobu proti zákazu řízení, neváhejte se na něj obrátit.

Často je také splnit další podmínky vrácení, které celý proces protahují. obecně tak můžeme řícet, že proces vrácení řidičáku trvá 1-3 měsíce od dne ukončení trestu.

Podrobně o vrácení řidičského oprávnění píšeme v samostatném článku!

1. Prominutí zbytku trestu po vykonání poloviny trestu

Po uplynutí poloviny vyměřeného trestu zákazu řízení máte možnost žádat úřad o prominutí zbytku trestu. O prominutí musíte požádat skrz neformální žádost (podrobně popsat, že pominuly důvody, proč jste dostali zákaz - např. dostali jste zákaz za řízení pod vlivem drog, ale prošli jste odvykačkou na drogy).

Na prominutí není právní nárok a záleží na úředníkovi, zda vám vyhoví. U krátkých zákazů za méně závažné přestupky by s tím neměl být problém. U delších zákazů je vhodné najmout advokáta, který žádost sepíše.

Úředník rozhodne formou Rozhodnutí, do 30 dnů. Pokud je prominutí přijato, můžete pokračovat dalším krokem.

2. Žádost o vrácení řidičského průkazu

Jakmile vykonáte celý trest zákazu řízení nebo dostanete prominutí zbytku trestu, můžete žádat o vrácení řidičského oprávnění. Vyplníte Žádost o vrácení řidičského oprávnění a spolu s dalšími dokumenty podáte na úřad s rozšířenou působností.

Pokud splníte všechny zákonné podmínky vrácení, úřad vám musí vyhovět. Do 30 dnů vydá Rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění. Jakmile rozhodnutí nabyde právní moci (po uplynutí lhůty na odvolání) získali jste zpět řidičské oprávnění a na úřadě si vyzvednete řidičský průkaz (je-li stále platný).