Domů >Vybodování řidiče >Tabulka přestupků bodového systému

Tabulka přestupků bodového systému

Údaje jsou aktuální pro rok 2023

Jednotlivé parametry tabulky jsou tyto:

Přestupek -stručný název popisuje o čem přestupek je. Nejde o oficiální označení ze zákona.
Paragrafové znění - pod jakým označením můžete přestupek nají v zákoně o provozu na komunikacích 361/2000 Sb.
Zákaz řízení - uvádí, na jak dlouho můžete přijít o řidičské oprávnění (v zákoně nazýváno jako “zákaz činnosti”).
Body - počet bodů, které dostanete do bodového hodnocení řidiče.
Pokuta na místě - výše pokuty, kterou vám mohou dát policiste na místě hned po spáchání přestupku. Dle zákona správně nazvaná jako “příkaz na místě”, dříve “bloková pokuta”.
Pokuta ve správním řízení - výše pokuty, kterou vám může udělit úředník ve správním řízení (či soudním řízení).
Paragraf - pod kterým pokutu najdete napsanou v zákoně.

V následujicí tabulce je výčet všech dopravních přestupků.

Přestupek
Paragrafové znění
Zákaz řízení
Body
Pokuta na místě
Pokuta ve správním řízení
Paragraf
v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem
Zákaz řízení
Body
6 - 12 měsíců
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
2 500 - 20 000
§ 125c / 1b)
v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem
Zákaz řízení
Body
6 - 12 měsíců
7
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
2 500 - 20 000
§ 125c / 1b)
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil vlivem návykové látky (podle §130 TZ alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování)
Zákaz řízení
Body
1 - 10 let
7
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
finanční pokuta, odnětí svobody až na 3 roky
§274 TZ
v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem
Zákaz řízení
Body
6 - 12 měsíců
7
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
2 500 – 20 000
§ 125c / 1b
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil vlivem návykové látky (podle §130 TZ alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování)
Zákaz řízení
Body
1 - 10 let
7
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
finanční pokuta do 50 000 Kč, odnětí svobody až na 3 roky
§274 TZ
přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) a g) se odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví
Zákaz řízení
Body
1 - 2 roky
7
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
25 000 - 50 000
§ 125c / 1d)
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 1
Zákaz řízení
Body
6 - 12 měsíců
7
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
5 000 - 10 000
§ 125c / 1e) 2.
při řízení vozidla předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno
Zákaz řízení
Body
6 - 12 měsíců
7
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
5 000 - 10 000
§ 125c / 1f) 7.
při řízení vozidla v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno
Zákaz řízení
Body
1 - 6 měsíců
7
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
2 500 - 5 000
§ 125c / 1f) 9.
při řízení vozidla v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b)
Zákaz řízení
Body
6 - 12 měsíců
7
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
5 000 - 10 000
§ 125c / 1f) 10.
porušením povinnosti řidiče způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví (jiné osoby)
Zákaz řízení
Body
1 - 10 let
7
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
odnětí svobody až 10 let
§ 143, 147, 148 TZ
při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo
Zákaz řízení
Body
1 – 6 měsíců (pokud způsoben 2x za 12 měsíců)
7
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 5 000
2 500 – 5 000
§ 125c / 1i) 1.
při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody
Zákaz řízení
Body
1 - 6 měsíců
7
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
2 500 - 5 000
do 5 000
§ 125c / 1i) 4.
Text § 150 Trestního zákoníku: „Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“
Zákaz řízení
Body
7
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
odnětí svobody až 2 roky
§ 150 TZ
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
Zákaz řízení
Body
6 – 12 měsíců
5
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
5 000 – 10 000
§ 125c / 1a) 3.
při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci do 5 km/h nebo mimo obec do 10 km/h
Zákaz řízení
Body
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 1000
1500 - 2500
§ 125c / 1f) 4.
při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 6 – 19 km/h nebo mimo obec o 11 – 29 km/h
Zákaz řízení
Body
2
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 1000
1500 - 2500
§ 125c / 1f) 4.
při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více
Zákaz řízení
Body
1 -6 měsíců (pokud způsoben 2x za 12 měsíců)
3
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 2500
2500 - 5000
§ 125c / 1f) 3.
při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více
Zákaz řízení
Body
6 - 12 měsíců
5
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
5000 - 10 000
§ 125c / 1f) 2.
v rozporu s § 4 odst. b) a c) nezastavení vozidla na signál, který řidiči přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn „Stůj“ daný při řízení anebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou (Postačuje nedbalostně!)
Zákaz řízení
Body
1 - 6 měsíců (pokud způsoben 2x za 12 měsíců)
5
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 2500
do 7500
§ 125c / 1f) 5.
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého
Zákaz řízení
Body
5
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 2500
1500 - 2500
§ 125c / 1k)
v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání
Zákaz řízení
Body
1 - 6 měsíců (pokud způsoben 2x za 12 měsíců)
5
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 2500
2500 - 5000
§ 125c / 1f) 6.d)
v rozporu s § 4 odst. b) a c) úmyslné nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení anebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou
Zákaz řízení
Body
1 - 6 měsíců (pokud způsoben 2x za 12 měsíců)
5
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
2500 - 5000
4000 - 7500
§ 125c / 1f) 5.
řízení motorového vozidla v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) bez držení příslušného řidičského oprávnění podle § 81
Zákaz řízení
Body
1 - 2 roky
4
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
25 000 - 50 000
§ 125c / 1e) 1.
Zákaz řízení
Body
1 - 6 měsíců (pokud způsoben 2x za 12 měsíců)
4
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 2500
2 500 - 5 000
§ 125c / 1f) 6.a)
při řízení vozidla nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinen dát přednost v jízdě
Zákaz řízení
Body
1 - 6 měsíců (pokud způsoben 2x za 12 měsíců)
4
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 2500
2500 - 5000
§ 125c / 1f) 8.
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6
Zákaz řízení
Body
4
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 2000
1500 - 2500
§ 125c / 1k)
překročení nejdelší přípustné doby řízení (body o 20% a více) nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zvláštních právních předpisu (body o 33% a více)
Zákaz řízení
Body
6 - 12 měsíců
4
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 5000
do 10 000
§ 23 / 1f)
maření nebo podstatné ztížení výkonu rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že a) vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu nebo pro kterou takové oprávnění pozbyl
Zákaz řízení
Body
1 - 10 let
4
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
finanční pokuta, odnětí svobody až na 2 roky
§ 337 TZ
řidič nedodržuje stanovenou dobu řízení, bezpečnostních přestávek nebo odpočinku. Pro záznam bodů - překročení nejdelší přípustné doby řízení o 20% a více nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla o 33% a více podle jiných právních předpisů
Zákaz řízení
Body
4
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 5000
do 10 000
§ 34e/3 c) 111/1994 Sb.
řízení motorového vozidla řidičem, který v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilý
Zákaz řízení
Body
6 - 12 měsíců
3
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
5000 - 10 000
§ 125c / 1e) 3.
při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit
Zákaz řízení
Body
1 - 6 měsíců (pokud způsoben 2x za 12 měsíců)
3
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 2500
2500 - 5000
§ 125c / 1f) 6.b)
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu
Zákaz řízení
Body
3
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 2000
1500 - 2500
§ 125c / 1k)
při řízení vozidla v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení
Zákaz řízení
Body
2
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 1000
1500 - 2500
§ 125c / 1f) 1.
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil
Zákaz řízení
Body
2
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 2000
1500 - 2500
§ 125c / 1k)
řízení vozidla, na němž v rozporu s jiným právním předpisem není umístěna registrační značka nebo je umístěna tabulka registrační značky, která nebyla vozidlu přidělena
Zákaz řízení
Body
6 - 12 měsíců
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
5000 - 10 000
§ 125c / 1a) 1.
řízení vozidla, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost
Zákaz řízení
Body
6 - 12 měsíců
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
5000 - 10 000
§ 125c / 1a) 2.
řídí motorové vozidlo a není držitelem platného posudku o zdravotní způsobilosti
Zákaz řízení
Body
1 - 6 měsíců
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
5000 - 1000
§ 125c / 1e) 4.
řídí motorové vozidlo a pozbyla jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropské unie, řidičského průkazu vydaného cizím státem nebo mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České republiky podle § 123c odst. 7
Zákaz řízení
Body
1 - 2 roky
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
25 000 - 50 000
§ 125c / 1e) 5.
při řízení vozidla neoprávněně stojí s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo v rozporu s § 67 odst. 4 neoprávněně použije parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě
Zákaz řízení
Body
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 10 000
5000 - 10 000
§ 125c / 1f) 11.
v rozporu s § 43 poruší omezení jízdy některých vozidel
Zákaz řízení
Body
1 - 6 měsíců (pokud způsoben 2x za 12 měsíců)
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 2500
2500 - 5000
§ 125c / 1g)
způsobí dopravní nehodu, při které je jinému ublíženo na zdraví
Zákaz řízení
Body
1 - 2 roky
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
25 000 - 50 000
§ 125c / 1h)
při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 3 písm. b) neohlásí dopravní nehodu policistovi
Zákaz řízení
Body
1 - 6 měsíců (pokud způsoben 2x za 12 měsíců)
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 5000
2500 - 5000
§ 125c / 1i) 2.
při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 3 písm. f) neprokáže totožnost ostatním účastníkům nehody včetně sdělení údajů o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě
Zákaz řízení
Body
1 - 6 měsíců (pokud způsoben 2x za 12 měsíců)
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 5000
2500 - 5000
§ 125c / 1i) 3.
v rozporu s § 3 odst. 4 použije antiradar
Zákaz řízení
Body
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 5000
5000 - 10 000
§ 125c / 1j)
jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j), nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v hlavě II tohoto zákona
Zákaz řízení
Body
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 2000
1500 -2500
§ 125c / 1k)
Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že v rozporu s § 10 odst. 1 písm. d) přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje potřebné k určení její totožnosti.
Zákaz řízení
Body
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
5000
5000 - 10 000
§ 125c / 2
jako řidič vozidla při kontrole není držitelem dokladu, předložil neplatný doklad nebo nepředložil doklady požadované zvláštním právním předpisem, nevede stanoveným způsobem záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, záznam o provozu vozidla
Zákaz řízení
Body
0 nebo 6 - 12 měsíců
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 5000
do 10 000
§ 23 / 1f)
nepředložil záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nebo záznam o provozu vozidla požadovaných zvláštním právním predpisem
Zákaz řízení
Body
6 - 12 měsíců
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 5000
do 10 000
§ 23 / 1f)
překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu
Zákaz řízení
Body
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 15 000
do 500 000
§ 42 a/4 c) 13/1997 Sb.
při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje
Zákaz řízení
Body
1 - 6 měsíců (pokud způsoben 2x za 12 měsíců)
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 2500
2500 - 5000
§ 125c / 1f) 6.c)
řízení vozidla, jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo
Zákaz řízení
Body
6 - 12 měsíců
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
10 000 - 20 000
§ 125c / 1a) 4.
v rozporu s § 87a odst. 1 nebo 2 nepodrobení se dopravně psychologickému vyšetření
Zákaz řízení
Body
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
nelze
2500 – 5000
§ 125c / 4a)
V rozporu s § 94a odst. 2, § 113 odst. 1 nebo 2 nebo § 123c odst. 5 neodevzdá řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození anebo zničení řidičského průkazu nebo v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o registraci vozidla.
Zákaz řízení
Body
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 5000
2500 - 5000
§ 125c / 4b)
řidič nesplní některou z povinností při přepravě nebezpečných věcí
Zákaz řízení
Body
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 5000
do 10 000
§ 34e/3 a) 111/1994 Sb.
řidič nevede záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku stanoveným způsobem nebo tento záznam nepředloží při kontrole
Zákaz řízení
Body
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 5000
do 10 000
§ 34e/3 b) 111/1994 Sb.
řidič předloží při kontrole neplatný doklad nebo nepředloží doklady požadované tímto zákonem anebo neumožní přístup k záznamovému zařízení
Zákaz řízení
Body
0
Pokuta bloková na místě
Pokuta ve správním řízení
do 5000
do 10 000
§ 34e/3 d) 111/1994 Sb.