Technicky nezpůsobilé vozidlo

Údaje jsou aktuální pro rok 2024

Přestupek Technicky nezpůsobilé vozidlo patří mezi velmi závážné přestupky. Nemůže být projednáván na místě policií, ale vždy se projednává ve správním řízení.

Za spáchání dopravního přestupku "Technicky nezpůsobilé vozidlo" hrozí následující sankce:

Parametry přestupku přehledně shrnuje následující tabulka:

Přestupek
Technicky nezpůsobilé vozidlo
Paragrafové znění
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích z důvodu nebezpečné závady (tzn. může ohrozit ostatní účastníky provozu)
Počet bodů v bodovém systému
6
Zákaz řízení
6 – 12 měsíců
Pokuta na místě
nelze řešit na místě
Pokuta v správním řízení
4 000 - 10 000
Paragraf
§ 125c / 1a) 3.

Chcete si zachránit řidičák a hledáte advokáta?

Podívejte se na naše srovnání firem na obranu práv řidičů.