Technicky nezpůsobilé vozidlo

Údaje jsou aktuální pro rok 2023

Přestupek Technicky nezpůsobilé vozidlo patří mezi velmi závážné přestupky. Nemůže být projednáván na místě policií, ale vždy se projednává ve správním řízení.

Za spáchání dopravního přestupku "Technicky nezpůsobilé vozidlo" hrozí následující sankce:

Parametry přestupku přehledně shrnuje následující tabulka:

Přestupek
Technicky nezpůsobilé vozidlo
Paragrafové znění
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
Počet bodů v bodovém systému
5
Zákaz řízení
6 – 12 měsíců
Pokuta na místě
nelze řešit na místě
Pokuta v správním řízení
5 000 – 10 000
Paragraf
§ 125c / 1a) 3.

Chcete si zachránit řidičák a hledáte advokáta?

Podívejte se na naše srovnání firem na obranu práv řidičů.