Domů >Vybodování řidiče >Tabulka přestupků bodového systému >Úmyslné nezastavení na pokyn „Stůj“

Úmyslné nezastavení na pokyn „Stůj“

Údaje jsou aktuální pro rok 2023

Přestupek Úmyslné nezastavení na pokyn „Stůj“ patří mezi velmi závážné přestupky. Může být řešen přímo na místě policií a to udělením příkazu (dříve bloková pokuta) nebo se řidič může odvolat do správního řízení.

Za spáchání dopravního přestupku "Úmyslné nezastavení na pokyn „Stůj“" hrozí následující sankce:

  • zákaz řízení na 1 - 6 měsíců, pokud se jedná o opakovaný přestupek (tzv. sledovaný přestupek, způsobený 2x za 12 měsíců)
  • 5 bodů do bodového systému (bodové hodnocení řidičů).
  • pokuta na místě (bloková pokuta) 2500 - 5000 Kč nebo pokuta ve správním řízení 4000 - 7500 Kč

Parametry přestupku přehledně shrnuje následující tabulka:

Přestupek
Úmyslné nezastavení na pokyn „Stůj“
Paragrafové znění
v rozporu s § 4 odst. b) a c) úmyslné nezastavení vozidla na pokyn „Stůj“ daný při řízení anebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou
Počet bodů v bodovém systému
5
Zákaz řízení
1 - 6 měsíců (pokud způsoben 2x za 12 měsíců)
Pokuta na místě
2500 - 5000 Kč
Pokuta v správním řízení
4000 - 7500
Paragraf
§ 125c / 1f) 5.

Chcete si zachránit řidičák a hledáte advokáta?

Podívejte se na naše srovnání firem na obranu práv řidičů.