Domů >Vrácení řidičského oprávnění za zákaz řízení

Vrácení řidičského oprávnění za zákaz řízení

Vrácení řidičského oprávění a řidičského průkazu

Vrácení řidičského oprávnění a průkazu je několika týdenní byrokratický proces, který vám zabere čas. Nejedná se o automatické vrácení, že by vám po uplynutí trestu zákazu řízení příšla pobídka k vyzednutí průkazu. Proto, pokud jste měli advokáta na obhajobu proti zákazu řízení, neváhejte se na něj obrátit.

Často je také splnit další podmínky vrácení, které celý proces protahují. obecně tak můžeme řícet, že proces vrácení řidičáku trvá 1-3 měsíce od dne ukončení trestu.

Po uplynutí poloviny trestu zákazu řízení máte šanci získat řidičské oprávnění zpět. Celý proces je rozdělen do dvou hlávních fází.

1. Žádost o prominutí zbytku trestu po vykonání poloviny trestu

Po uplynutí poloviny trestu zákazu řízení sepíšete neformální žádost o prominutí zbytku trestu (není na to žádný oficální formulář). U zákazu řízení za vybodování neexistuje odpuštění zbytku trestu (vždy je to plných 12 měsíců).

Příklad: Dostali jste zákaz řízení na 6 měsíců. Po uplynutí 3 měsíců můžete na úřad doručit žádost o prominutí zbytku trestu.

Do žádosti uvedete:

  • komu je určen (úřad, který vám udělil zákaz řízení),
  • kdo podává (vaše jméno, trvalé bydliště, případně datová schránka),
  • číslo jednací rozhodnutí o zákazu řízení,
  • rozepsané důvody, proč by měl být zbytek trestu prominut.

Důvody k odpuštění zbytku trestu zákazu řízení musí být konkrétně vyjménovány a popsány. Úředník totiž posuzuje, zda pominuly důvody proč jste byli trestání - zda jste napravení. Doslova je v zákoně: od výkonu zbytku zákazu činnosti lze po uplynutí poloviny doby výkonu této sankce upustit, jestliže pachatel přestupku způsobem svého života prokázal, že její další výkon není potřebný.

Na prominutí trestu není právní nárok. Záleží na konkrétním správním úředníkovi (u přestupku) nebo soudu (u trestného činu). Někde vrací řidičák plošně všem kdo požádají, jinde nikomu nebo jen při dobře sepsané žádosti. Nezapomeňte uhradit pokutu, jinak bude žádost automaticky zamítnuta.

V ideálním případě si nechte žádost sepsat advokátem. Ten ví, jaké argumenty jsou do žádosti vhodné. Pokud vás předtím neúspěšně obhajoval u zákazu řízení, pravděpodobně bude sepsání žádosti v ceně obhajoby.

Z úřadu vám poté do 30 dnů dorazí Rozhodnutí s výsledkem zda je zbytek trestu prominut či nikoli.

2. Žádost o vrácení řidičského oprávnění

Pozor: tento postup je platný i pro případ, že žádáte o vrácení řidičáku po vykonání celého trestu.

Jakmile máte v ruce prominutí trestu nebo vykonáte celý trest zákazu řízení, můžete přes formulář Žádost o vrácení řidičského oprávnění žádat o vrácení řidičského oprávnění i řidičského průkazu (pokud je stále platný).

Žádost se podává na úřadě s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu řidiče. Odevzdat musíte tyto dokumenty:

  • Žádost o vrácení řidičského oprávnění - vzor najdete na internetu.
  • Posudek o zdravotní způsobilosti - vyšetření v rozsahu podrobnější lékařské preventivní prohlídky, ne starší než 90 dní.
  • Posudek o vykonání dopravně psychologického vyšetření - psychotesty musíte vykonat při uděleném zákazu řízení na 6 nebo více měsíců.
  • Potvrzení o vykonání závěrečné zkoušky z autoškoly (testy a jízdu) - pokud jste vykonali trest 12 nebo více měsíců. Zkoušející komisaři samozřejmě vědí, proč děláte zkoušky a podle toho vás také pravděpodobně nenechají projít na poprvé.
  • Rozhodnutí o prominutí zbytku trestu - pokud vám úřad v předchozím kroku zbytek trestu odpustil a žádáte tedy po vykonání poloviny trestu.

Pokud splníte všechny zákonné podmínky vrácení, úřad vám musí vyhovět. Vydá rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění do 30 dnů. Vy si pak na úřadě vyzvednete i kartičku řidičského průkazu (pokud však mezitím pozbyde platnosti, už vám průkaz nevratí a musíte žádat o nový).

TIP: Vše můžete urychlovat tím, že na žádosti ručně dopíšete že se vzdáváte odvolací lhůty. Tzn. že Rozhodnutí je platné ihned po doručení. V tuto chvíli máte řidičské oprávnění

Řidičský průkaz (kartičku) si vyzvednete osobně opět na stejném úřadě.