Domů >Vybodování řidiče

Vybodování řidiče

Co je vybodování

Vybodování řidiče nastává, když řidič svým posledním bodovaným přestupkem dosáhne 12 bodů (nebo více bodů) v bodovém systému, přijde mu “Oznámení o dosažení 12 bodů”, které do 5 nabyde účinnosti a řidič tak pozbyde řidičské oprávnění - je tzv. vybodován.

Jak funguje vybodování: Každý dopravní přestupek (nebo trestný čin) je ohodnocen body. Získat můžete 0 - 7 bodů za každý jeden přestupek, který je vám prokázán a zapsán do bodového systému (respektive do centrálního registru řidičů, který všechny přestupky eviduje). Čím více závažný přestupek, tím více bodů za něj obdržíte. Začínate s nulou a jakmile dosáhnete součtu 12 bodů nebo více, hrozí vám ze strany úřadu zákaz řízení.

Trest za vybodování je zákaz řízení vždy na 12 měsíců. U vybodování nelze po 6 měsících žádat o prominutí zbytku trestu! Není zde žádná finanční pokuta. Další nepříjemnost je nutno absolvovat zkoušku v autoškole (test a jízdu) a dopravně psychologické vyšetření.

Co hrozí za vybodování

Trest za vybodování lze rozdělit na několik částí. Hlavním je

 • Zákaz řízení (přesněji zákaz činnosti) na dobu 12 měsíců. Zákaz činnosti si musíte odbýt celý a neexistuje zde vrácení řidičského oprávnění po odpykání poloviny doby.

 • Pokuta za vybodování se neuděluje!

Po uplynutí 12 měsíců zákazu řízení, musí řidič před žádostí o vrácení řidičského průkazu, absolvovat:

Pokud budete řidit motorová vozidla i po vybodování, dopouštíte se trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí

Hrozí vám zákaz řízení za Vybodování řidiče?

Vemte si spolehlivého advokáta a zachraňte si řičák.

Srovnali jsem nejznámější firmy na obranu práv řidičů.

Úspěšnost právních ochrany proti vybodování

Právní obrana řidiče při vybodování má poměrně vysokou úspěšnost. Údává se úspěšnost kolem 50%, kdy je advokát schopen zvrátit vybodování a trest zákazu řízení. Je to vysoká úspěšnost, když to srovnáme s alkoholem a drogami (25%) nebo překročením rychlosti (30%).

Bodový systém řidičů

Bodový systém řidičů je elektronická evidence bodovaných přestupků, které řidič spáchal.

Bodový systém vznikl v roce 2006 a průběžně v něm probíháají změny (např. bodové ohodnocení jednotlivých přestupků, míra zpětněho připisování bodů, apod.)

Fungování bodového systému můžeme shrnout takto:

 • začínáte s nulou a za každý bodovaný přestupek se vám přičtou body,
 • pokud dosáhnete 12 nebo více bodů, jste vybodování a hrozí vám zákaz řízení na 1 rok,
 • pokud 12 měsíců nespácháte přestupek, odečtou se vám 4 body,
 • za přestupky můžete dostat 0 - 7 bodů dle závažnosti (viz. tabulka přestupků),
 • policista při kontrole není povinen vám sdělit váš aktuální počet bodů (ale vidí jej),
 • Po každém vybodování je historie účtu řidiče smazána.

Cílem existence bodového systému je snížit recidivu - tj. opakované páchání (hlavně) méně závažných přestupků, u kterých přímo nehrozí zákaz řízení.

Jak zjistit počet bodů

Je potřeba se rozhodnout na co výpis potřebujeme.

 • Výpis z bodového hodnocení řidiče - jednoduchý výpis z bodového systému, ideální pro zjištění, kolik máme bodů.
 • Výpisy z evidenční karty řidiče - podrobný výpis z Centrálního registru řidičů, potřebujeme jej hlavně při jednání s úřady, pokud se bráníme v přestupkovém (nebo trestním řízení).

1. Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpis z bodového hodnocení řidiče je zjednodušený výpis pro rychlé zjištění, kolik bodů aktuálně máte. Má informativní charakter.

Výpis obsahuje:

 • identifikace řidiče,
 • aktuální stav vašich bodů (bodové hodnocení),
 • historie bodového hodnocení (jednotlivé přestupky, odpočty bodů).

Výpis obsahuje všechny bodované přestupky spáchané řidičem od roku 2006 nebo všechny bodované přestupky od posledního vybodování. Je zde uvedeno kdo přestupek nahlásil (např. Policie ČR), od kdy je pravomocný (datum započítání) a za kolik bodů byl.

K získání výpisu potřebujete platný občanský průkaz nebo cestovní pas nebo řidičský průkaz. Je zhotoven na počkání.

Kde získat výpis:

 • obecní úřad - první stránka max. 100,- Kč, každá další stránka max. 50,- Kč
 • Česká pošta - první stránka 69,- Kč, každá další stránka 40,- Kč
 • notáři - cena za celý výpis je 61 Kč
 • online - pomocí datové schránky, zdarma.

2. Výpis z evidenční karty řidiče

Výpis z evidenční karty řidiče je podrobný výpis, kde jsou uvedeny všechny dopravní přestupky a dopravní trestné činy, které řidič spáchal. Jedná se o kompletní historii řidičových přestupků nebo trestných činů.

Výpis je oficiálním dokumentem, který lze dále použít při jednání s úřady (např. při obhajobě proti vybodování).

Evidenční karta řidiče je unikátní elektronický soupis informaci o všech dopravních přestupcích, které konkrétní řidič spáchal a jsou zapsány v Centrálním registru řidičů. Z této karty lze udělat výpis.

Výpis z karty řidiče obsahuje:

 • seznam skupin řidičských oprávnění (A, B, C, atd.),
 • údaje z řidičského průkazu,
 • aktuální počet bodů v bodovém systému,
 • výpis všech přestupků, které řidič spáchal, datum nahlášení a informace o rozhodnutí,
 • informace zda máte aktuálně zákaz řízení,
 • informaci zda máte zadržený řidičský průkaz a od kdy.

Kde získat výpis:

 • Výpis lze získat na obecním úřadu s rozšířenou působností, obvykle odbor dopravy.
 • Je potřeba vyplnit žádost o výpis a předložit platný občanský průkaz (nebo řidičský nebo pas)
 • Úřad má na zhotovení až 30 dnů, obvykle jej ale vytvoří na počkání.
 • Cena za výpis z evidence řidiče je 15 Kč za každou stránku. Obvykle má 2 stránky, pokud máte mnoho přestupků, tak i více.

Jak snížit počet bodů v bodovém systému

Odečítání bodů je jedna z dobře fungujících metod proti vybodování. Stačí vhodným způsobem protahovat řízení o vybodování, tak aby vám body byly zapsány co nejpozději (viz. níže). Mezitím se pokusit využít jednu z následujích metod a snížit si počet bodů na vaší kartě řidiče.

1. Odečet 4 bodů po 12 měsících

Odečet bodů po 12 měsících - pokud po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců nespácháte žádný dopravní bodovaný přestupek, odečtou se z vašeho konta 4 body. Opakujeme, že stačí nezpůsobit bodovaný přestupek. Takže můžete klidně způsobit přestupek, za který se body neudělují (např. Zavinění nehody s ublížením na zdraví nebo Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou SPZ).

Rozhodující den pro počítání ročního období je:

 • když řešíte přestupek s policisty na místě - den kdy řidič dostane blokovou pokutu na místě, nebo pokud řešíte přestupek ve správním řízení,
 • když řešíte přestupek ve správním řízení - den kdy nabyde právní moci rozhodnutí o vaší vině. Toto datum lze poměrně dobře pozdržet o několik měsíců.

Pokud máte zrovna zákaz řízení za závažný přestupek, je 12 měsíční lhůta pozastavena. Čas ztrávený zákazem řízení se vám tedy nepočítá do lhůty na odečet 4 bodů.

2. Škola smyku s odečtem bodů

Škola bezpečné jízdy s odečtem bodů - mezi řidiči nazývána jako Škola smyku s odečtem bodů je jednodenní kurz zaměřený na předcházení nebezpečným situacím v silničním provozu a jízdu v podmínkách snižující ovladatelnost vozidla (obvykle smykování na mokré ploše).

Školení se řídí vyhláškou Ministerstva dopravy a má zvláštní náležitosti.

 • na kurz můžete jít pouze 1x za kalendářní rok,
 • v den podání písemné žádosti o školení musíte mít maximálně 10 bodů v bodovém hodnocení řidiče,
 • žádný přestupek nesmí být 6 nebo 7 bodový.

Po absolvování musíte uplatnit nárok na snížení počtu bodů do 30 dní. A to písemnou žádostí na úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti přiložíte i certifikát o absolvování kurzu.

3. Vynulování po vybodování

Vybodování a zákaz řízení na 1 rok - je také možnost, jak mít na kontě řidiče 0 bodů. Jakmile vám vyprší trest 12 měsíců zákazu řízení z vybodování, vaše konto v bodovém hodnocení řidiče je vynulováno. Po vrácení řidičského oprávnění začínate opět s nulou.

Jak se nevybodovat (co dělat PŘED vybodováním)

Vybodování má jeden z nepřísnějších postihů a to 12 měsíců zákazu řizení bez možnosti odpuštění poloviny trestu. To je v podstatě na stejné úrovni jako trestný čin se zákazem řízení na 2 roky (po roce zažádáte a máte řidičák zpátky zhruba za 13 měsíců).

Proto je vhodné řídit tak, aby k vybodování nedošlo. Stačí se držet několika jednoduchých pravidel a vybodování se můžete vyhonout, případně máte vysokou šanci vyhrát, pokud se ve správním řízení budete aktivně bránit.

Spoustu opatření proti vybodování můžete dělat sami. Vyhnete se připisování bodů. Pojďme si opatření rozepsat podrobněji.

Nastudujte si fakta o bodové systému

Základem nevybodování je znalost principů bodového systému.

 • Při dosažení 12 bodů začíná správní řízení a hraje se o roční zákaz řízení.
 • Máte možnost snížit počet bodů až o 3 ročně za kalendářní rok (to je 1 menší přestupek).
 • Za bodovaný přestupek můžete dostat 2 - 7 bodů.
 • Pokud řešíte přestupek ve správním řízení, je zapsán do systému až v den platného rozhodnutí o vině (tedy klidně i několik měsíců po spáchání přestupku).
 • Policista vám při blokové pokutě obvykle neřekne, že dostanete taky body. Ani neupozorní, že už budete mít 12 bodů. Nopak, někteří policisté se snaží řidiče mást přátelským: “pane řidiči, tak dneska dáme jen pokutu za tři stovky”. Vy odjíždíte spokojení, přitom máte ještě body.

Nepáchejte nejčastěji bodované přestupky

Základem je dodržovat pravidla silničního provozu a vyhnout se nejčastěji bodovaným přestupkům. Policisté totiž moc dobře vědí, na co řidiče mohou nejčastěji nachytat a udělit finanční pokutu a body.

Mezi nejčastější přestupky v bodovém výpise řidičů se objevují:

Tyto přestupky mají 90% podíl na vybodování řidičů. Většina řidičů se vyboduje za drobné přestupky, které samy o sobě nezpůsobují zákaz řízení.

Sledujte počet bodů

Je asi nejdůležitější opatření, které můžete proti vybodování dělat. Pokud budete znát počet bodů na vašem kontě řidiče, budete přesně vědět, co si můžete dovolit.

Výpis si nechte udělat po každém bodovaném přestupku, vždy za 2 týdny po spáchání (tak dlouho zhruba trvá zápis do Centrálního registru řidičů).

 • Po každém bodovaném přestupku si proto dělejte výpis z bodového systému řidiče!

 • Jakmile se budete blížit k deseti bodům, buďte opatrnější. Používejte bezpečnostní pás, nedržte telefon během jízdy, nepřekračujte rychlost nad stanovou místní rychlost, atd.

 • Naučte se, za kolik bodů jsou nejčastěji páchané přestupky, kterých se můžete v běžném silničním provozu jednoduše dopustit. Přehledně je shrnujeme v tabulce přestupků. Navíc budete vědět, za co body nemůžete dostat.

 • Díky znalosti počtu bodů na vašem, se můžete zavčas rozhodnout pro jeden z postupů na snížení počtu bodů.

 • Pokud spácháte poslední přestupek, kterým získáte 12 bodů a budete to vědět, můžete jej na místě odmítnout řešit a začít se aktivně bránit ve správním řízení. Budete tak mít o jednu možnou obranou situaci více, než kdyby jste o dosažení 12 bodů nevěděli.

Snižte si počet bodů

Zavčas si můžete snížit počet absolvování Kurzu bezpečné jízdy. Má to svá specifika (nesmíte mít více jak 10 bodů a můžete se účastnit pouze 1 za rok), ale může vám to velmi pomoci jakmile se blížíte k horní hranici bodového hodnocení.

Více o kurzu na snížení bodů píšeme zde.

Sledujte 12 měsíční období

Dávejte si pozor, jakmile se blíží 12. měsíc od posledního zapsaného přestupku do registru. Pokud jezdíte 12 kalendářních měsíců za sebou a nespácháte žádný bodovaný přestupek, odečtou se vám 4 body z vašeho konta.

Byla by škoda, kdyby jste o tuto možnost přišli kvůli pár měsícům.

Přestupek je platný až se zápisem do registru. Tedy není důležité datum spáchání, ale jeho zápis. U blokových pokut na místě (policie) je to zpravidla stejný den, kdy jste spáchali přestupek. Pokud se však odvoláte do správního řízení, tak započitatelné datum je až v den rozhodnutí o uložení správního trestu.

Nesouhlaste s posledním přestupkem

Pokud spácháte přestupek, kterým se dostanete na 12 bodů (nebo více), tak s ním nesouhlaste. Přestupek se bude dále řešit ve správním řízení.

Tento postup vám zaručí větší šanci pro vaši obhajobu.

 • V prvním správním řízení se budete obhajovat proti tomuto poslednímu přestupku. Pokud vyhrajete a přestupek nebude platný (nebude zapsán do registru), body nedostanete a k vybodování vůbec nedojde.
 • Druhé tzv. námitkové řízení bude zahájeno, pokud prohrajete první správní řízení a dostanete body. Máte druhou šanci se hájit, tentokrát v námitkovém řízení proti vybodování.

Pokud by jste přestupek uznali a uzavřeli s policisty na místě v blokovém řízení, automaticky tak uznáváte svou vinu. Dostanete body a začne rovnou námitkové řízení na vybodování. Budete tak mít na obhajobu o jedno řízení méně.

 • Když chcete získat čas, tak protahujte

  Nepřiznat vinu v blokovém řízení (tj. řešit s policisty na místě) se také vyplatí, když chcete získat čas na přípravu na období bez řidičského oprávnění. Nejdřív se totiž bude řešit ve správním řízení tento poslední přestupek, až jej prohrajete, připíší vám body a teprve se rozjete námitkové řízení na vybodování. Můžete tak mít k dobru až o 2 měsíce více. A přípravit se na život bez řidičáku (např. změnou zaměstnání).

Jak se bránit při vybodování (co dělat PŘI vybodování)

V podstatě existují jen dva obecné scénáře jak probíhá proces vybodování a jak se mu bránit.

První scénář - víte, že jste dosáhli 12 bodů:

 • odmítněte poslední přestupek jako blokovou pokutu, najmete si právníka a řešíte s ním poslední přestupek ve správním řízení,
 • pokud prohrajete a jsou vám připsány body, dostanete Oznámení o dosažení 12 bodů,
 • právník odešle správně sestavené námitky a rozjede se Námitkové řízení (kde se bráníte).

Druhý scénář - nevíte,že jste dosáhli 12 bodů:

 • dostanete Oznámení o dosažení 12 bodů,
 • najmete si právníka,
 • právník odešle správně sestavené námitky a rozjede se Námitkové řízení (kde se bráníte).

Rozdíl mezi oběma scénaři je, že u prvního scénáře se můžete začít bránit už o krok dříve. Než dojde k samotnému nabytí 12 bodů.

Oznámení o dosažení 12 bodů

Oznámení o dosažení 12 bodů je dokument z úřadu, který obsahuje informaci, že jste dosáhli 12 bodů do bodovného hodnocení řidiče a dále výzvu k odevzdání řidičského průkazu do 5 dnů.

Dokument je doručen jako doporučený dopis do vlástních rukou:

 • pokud jste poslední přestupek řešili s policisty na místě, nejpozději do 5 dnů od spáchání posledhního přestupku,
 • pokud jste poslední přestupek řešili s úředníkem ve správním řízení, nejpozději do 5 dnů od nabytí právní moci správního rozhodnutí o vaší vině (pokud tedy prohrajete správní řízení a jste vinen, do 5 dnů přijde Oznámení).

Oznámení osahuje:

 • informaci, že k určenému datu jste dosáhli 12 bodů na svém kontě.
 • Že máte odevzdat řidičký průkaz z důvodu pozbytí řidičského oprávnění do 5 dní od obdržení dopisu. Po odevzdání obdržíte písemné potvrzení o odevzdání řidičského průkazu.
 • Za 5 dnů přijdete o řidičské oprávnění a začne platit zákaz řízení (v Registru řidičů jste veden jako osoba bez řidičského oprávnění).
 • Poučení, že proti záznamu bodů v registru řidičů můžete podat námitky.

POZOR: V tuto chvíli máte tedy 5 dní, aby jste buď odevzdali řidičský průkaz nebo se můžete začít proti vybodování bránit. Je vhodné si rychle najít právního zástupce (pokud ještě nemáte) a odeslat na úřad tvz. námitky. Úřad tak musí zahájit námitkové řízení dle správního řádu.

Co se stane, když nebudete na dopis nijak reagovat:

Podání námitek

Podání námitek je jediný postup, jak zahájit námitkové řízení (obdoba správního řízení), kde se začnete bránit proti vybodování.

Jakmile obdržíte Oznámení o dosažení 12 bodů, musíte do 5 dní na úřad podat námitky.

Námitky jsou jednoduchým dokumentem, který ve většině případů lze sepsat dle šablony (vzoru) a obsahuje:

 • vaši identifikaci (jméno, narození trvalá adresa),
 • název a sídlo úřadu (bude stejné jako úřad, který vám poslal Oznámení o dosažení 12 bodů),
 • věc námitky (např. Námitka proti záznamu bodů v registru řidičů) a spisovou značku vašeho vybodování,
 • hlavní text je ve smyslu, že podáváte namítku proti záznamům v registru řidičů. Dále, že důvody námitek upřesníte po seznámení s podklady a žádáte o zpřístupnění kopií záznamu o všech přestupcích.
 • datum a podpis.

Sepsat námitky je jednoduché a přesný vzor najdete na internetu. Nicméně se stává, že úředník tuto první obecnou námitku rovnou zamítne jako nepodstatněnou a námitkové řízení nezahájí (šance, že to úředník provede se zvyšují, když uředník vidí text námitky stažený z internetu a podpis běžného občana).

Proto vám ohledně sepsání námitky rádíme:

 • najměte si advokáta se zaměřením na dopravní právo,
 • nechte námitku sepsat a doručit na úřad v jeho zastoupení (jeho jménem), máte jistotu zahájení námitkového řízení,
 • navíc námitku sepíše tak, aby to odpovídalo budoucí strategii obhajoby.

Námitka musí být doručena (nikoli pouze odeslána) na úřad, odkud vám poslali Oznámení o vybodování a to do 5 dnů a písemně (nelze datovou schránkou). Nejlepší je odevzdat na podatelně nechat si potvrdit kopii.

Odesláním námitek se také ruší nutnost odevzdat řidičský průkaz a zůstavá vám i řidičského oprávnění. Můžete tedy dál řidit motorová vozidla po celou dobu námitkového řízení.

Do několika dní vám úřad oznámí, že zahájil řízení o námitkách.

Seznámení s podklady (dokumenty k bodovaným přestupkům)

Uředník si nechá poslat kopie všech dokumentů, na jejich základě došlo k zápisu bodů. Poté vás vyzve, aby jste se v nějaké lhůtě seznámili s podklady.

Mezi podklady k dispozici patří:

 • u blokových přestupků - Oznámení o uložení blokové pokuty a pokutový blok,
 • přestupky ze správního řízení - Rozhodnutí o přestupku nebo Příkaz k uložení pokuty,
 • trestný čin - Trestní příkaz, Rozsudek apod.

Zkontrolujte si, zda má každý záznam z výpisu bodového systému svůj doklad. Poté si všechny dokumenty nafoťte případně okopírujte (za kopírování se úřadu platí). Seznámení s podklady a pořízení kopie dokumentace můžete dělat i sami a ušetřit tak peníze za advokáta (nicméně seznámení s podklady je již zpravidla zahrnuto do balíčku právní ochrany proti vybodování).

Sepsání vyjádření k podkladům

V získáných podkladech se hledají formální chyby (chybějící blokové pokuty, špatně vyplněné blokové pokuty, chybějící údaje, pokusy o falšování, apod.).

Čím více přestupků ve vybodování máte, tím je větší šance, že policisté udělali při sepisování formální chybu. Tzn. že je vyhodnější nasbírat 12 bodů za šest krát dvou bodový přestupek, než mít 12 bodů za dva sedmibodové přestupky.

Hledání administrativních chyb v dokladech je běžného řidiče v podstatě nemožne. Proto to nechte udělat advokáta se specializací na dopravní právo. Na základě zjištěných skutečností právník sepíše a odešle Vyjádření k námitkám. Toto vyjádření je detailnější a zaměřené na konkrétní zápisy přestupků, které nemají všechny zákonné náležitosti.

Po obdržení vašeho vyjádření se úřad rozhodne, zda jsou námitky oprávněné nebo neoprávněné.

 • Oprávněné námitky - úřad zjistí a úzná své pochybení. Do deseti dnů musí provést změnu v Registru řidičů a zrušit vybodování. Vy nebudete vybodovaní a můžete dále řidit.

 • Neodůvodněné námitky - pokud úřad shledá, že námitky nejsou oprávněné, zamítne je. V tu chvíli máte opět 5 dní na odevzdání řidičského průkazu a ve stejné lhůtě ztratíte řidičské oprávnění.

Odvolávání

Pokud obdržíte zamítavé stanovisko obecního úřadu - neodůvodněné námitky, máte možnost se odvolat ke Krajskému úřadu. Kraj váš případ posoudí a pravděpodobně vrátí zpět na obec, která opět musí otevřít námitkové řízení.

Váš právník má tedy další prostor k poukázání na další pochybení a dalšího odvolávání (často se pochybí právě při předávání případu na Krajský úřad a zpět). Zpravidla se hraje o protáhování případů až o 3-9 měsíců, které je výhodné v těchto případech:

 • Protáhování správního řízení vám totiž umožní získat čas na odečtení vašich současných bodů.

  1. automatický odečet po 12 měsících - protože poslední spáchaný přestupek ještě není zápsán v bodovém systému, protahujete správní řízení až uplyne 12 měsíců od předposledního přestupku. Systém vám automaticky odečte 4 body.

  2. škola bezpečné jízdy - pokud splňujete podmínky (viz. výše), vykonáte školení a můžete si nechat odečíst 3 body.

  Během natahování správního řízení tak lze velmi často odečíst až 7 bodů z vašeho bodového hodnocení. To vám dává velký prostor, aby jste nebyli vybodování i když námitkové řízení prohrajete.

 • Získáte spoustu času, aby jste se připravili na roční období bez řidičského oprávnění (většinou se jedná o změnu zaměstnání blíže domovu či veřejné dopravy, zajištění péče o blízké kam nemůžete bez auta dojíždět, převozy dětí, apod.).

Co dělat po vybodování

Pokud námitkové řízení přesto prohrajete, musíte odevzdat řidičský průkaz a běží vám 12 měsíců zákazu řízení.

Po jednom roce zákazu řízení za vybodování si můžete zažádat o vrácení řidičského průkazu. Musíte však splnit čtyři podmínky:

 • lékařská prohlídka u praktického lékaře,
 • udělat zkoušky v autoškoly (testy a jízdy),
 • udělat dopravně psychologické vyšetření,
 • podat žádost o vrácení řidičského oprávnění.

Celý proces se může docela protáhnout. Splnění všech kroků a následné vyřízení na úřadě může trvat 1-3 měsíce. Pokud jste měli proti vybodování právníka, může vám pomoci žádost urychlit (např. vzdání se možnosti odvolání, používání datové schránky, doporučení spřízněného psychologa a autoškoly, atd.).

1. Prohlídka u lékaře

Prohlídka u praktického lékaře je na úrovni podrobnější preventivní prohlídky (platíte si ji sami). Jedná se o krátký rozhovor s lékařem zda pociťujete nějaké problémy, měření tlaku, kontrolu zraku, sluchu apod.

2. Zkouška z autoškoly

Autoškolu je při vybodování třeba vykonat vždy. Stačí udělat závěrečnou jízdu a teoretický test. Na zkoušku můžete jít už před vypršením ročního zákazu řízení.

Ale pozor: vaše potvrzení o uspěšném složení zkoušky nesmí být starší než 30, až jej budete dávat k žádosti o vrácení řidičského oprávnění.

3. Dopravně psychologické vyšetření

Dopravně psychologické vyšetření (mezi řidiči “psychotesty pro řidiče”) je rozhovor s psychologem v rozsahu 3-5 hodin.

Aby jste mohli řídit, musí být výsledek psychicky způsobilý k řízení motorových vozidel nebo psychicky způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou

Cena se pohybuje kolem 2000 - 4000 Kč a čekací doba na vyšetření je zhruba 3-4 týdny.

4. Žádost o vrácení řidičského oprávnění

Žádost (je na to formulář, ale není to nutné) musíte podat na obecním úřadě s rozšířenou působností (ten, který s vámi řešil vybodování).

Sebou si dále vemte:

 • vyplněnou Žádost o vrácení řidičského oprávnění,
 • doklad o odborné způsobilosti z autoškoly,
 • doklad o zdravotní způsobilosti,
 • Posudek dopravně psychologického vyšetření.

Zda vám bude vrácen řidičský průkaz rozhoduje úředník, dle toho zda máte splněny všechny podmínky pro vrácení. Lhůta pro rozhodnutí je 30 dní. Pokud však v některém dokumentu pochybíte, zapomenete odevzdat či vyplnit, může se termín protáhnout.

Pokud jste se bránili proti vybodování s pomocí adovkáta, pravděpodobně bude proces vrácení řidičského oprávnění součastí zaplacené právní obrany.

Po uplynutí ročního zákazu se vám také vynuluje vaše konto bodového hodnocení. Máte 0 bodů.

Zákaz řízení za přestupek i vybodování současně

Za některé dopravní přestupky či trestné činy můžete dostat zákaz řízení. Obvykle jsou to přestupky za 5 nebo 7 bodů a můžete se díky nim vybodovat.

 • Pokud jste vybodovaní v průběhu zákazu řízení za přestupek, oba postihy ubíhají současně.
 • Postihy se nesčítají, tzn. že zákaz řízení za alkohol na 6 měsíců a vybodování za 12 měsíců vám neudělá dohromady 18 měsíců, které musíte vykonat.
 • Zákaz za vybodování vám začne později než zákaz za přestupek, proto je u přestupku se zákazem pod jeden rok zbytečné žádat o prominutí trestu (stejně budete mít ještě zákaz za vybodování a tam nejde prominout trest po polovině).