Domů >Postihy >Vyšetření zdravotní způsobilosti

Vyšetření zdravotní způsobilosti

Co je vyšetření zdravotní způsobilosti

Vyšetření zdravotní způsobilosti pro řízení motorových vozidel je lékařské vyšetření v rozsahu preventivní prohlídky, kdy vyšetřující lékař kvalifikovaně zhodnotí, zda jste způsobilí řídit motorové vozidlo.

Prohlídku provádí zpravidla všeobecný praktický lékař (tedy obvodní lékař) nebo praktický lékař pro děti a dorost. Posudek musí být pouze od lékaře registrovaného v ČR. Cena posudku je 300-1000 Kč a platí si jej pacient.

Při prohlídce se posuzuje například:

 • kardiologické (srdce) a neurologické vyšetření, tlak,
 • kontrola zraku (i rozeznávání barev) a sluchu,
 • testování moči (zjištění cukrovky, užívání návykových látek).

Zdravotní způsobilost upravuje silniční zákon č.361/2000 Sb., § 84. Zdravotní způsobilost (tj. tělená a duševní schopnost řízení motorových vozidel).

Kdy musí řidič vykonat lékařské vyšetření

Vykonat zdravotní prohlídku je vyžadováno v těchto případech:

 • pro přihlášení k dopravně psychologickému vyšetření,
 • pro žádost o vrácení řidičského průkazu po vybodování nebo zákazu řízení v délce 12 a více měsíců,
 • po dosažení věku 65 let a dál v pravidelných intervalech,
 • při podezření lékaře na nemoc či postižení, které omezují vaši schopnosti řidit motorová vozidla,
 • při žádosti o závěrečnou zkoušku v autoškole,
 • profesionální řidiči (skupiny C a D) a učitelé autoškol.

Co je výsledkem zdravotního vyšetření

Po vyšetření lékař sepíše potvrzení zdravotní způsobilosti. Název se může lehce lišit, ale obvykle je to něco jako: Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Zdravotní způsobilost pro řidičské oprávnění může být vyjádřena jedním ze tří stupňů:

 • pacient je způsobilý (může se vztahovat i jen k určité skupině řidičského oprávnění),

 • pacient je způsobilý s podmínkou (např. musí mít nasazeny brýle),

 • pacient je nezpůsobilý (nesmí řidit motorová vozidla).

Pacient dostane originál posudku sebou. Lékař s elektronickou verzí nakládá takto:

 • u pacientů nad 65 let s jakýmkoli výsledkem, neposílá posudek nikam (řidiči nad 65 let musí ze zákona vždy předložit posudek o zdravotní způsobilosti spolu s řidičským průkazem),

 • u pacientů pod 65 let s výsledkem “nezpůsobilý k řízení”, odesílá lékař informaci na úřad, který později vyzve řidiče k odevzdání řidičského průkazu a pozbyde řidičského oprávnění,

 • u pacientů pod 65 let s výsledkem “způsobilý k řízení”, neodesílá lékař posudek nikam (není to třeba, uchazeč o řidičské oprávnění posudek všude bude dokládat sám).

Nezpůsobilí pacienti mohou získat zpátky řidičské oprávnění až ve chvíli, kdy pominou důvody zdravotní nezpůsobilosti (např. vyléčí se z nemoci/úrazu, jsou jim předepsané vhodné léky, zajistí si brýle, pořídí si auto upravené pro jejich fyzické postižení, vykoná odvykací léčbu na alkohol/drogy, apod.).

Co hrozí seniorům za řízení bez lékařského vyšetření

Senioři nad 65 let musí mít při řízení u sebe posudek z lékařského vyšetření (tzv. zdravotní prohlídka řidičů seniorů).